«playful» на венгерском

EN

«playful» перевод на венгерский

volume_up
playful {прилаг.}
volume_up
play {имя существительное}

EN playful
volume_up
{прилагательное}

playful (также: elfin, wanton, sportive)
volume_up
játékos {прилаг.}
That means the playful search for beauty was called the first activity of Man.
Eszerint a szépség játékos keresését nevezték az ember első tevékenységének.
But lately the dog had been more energetic and playful than he had been in years.
Mostanában azonban olyan eleven és játékos volt, amilyennek hosszú évek óta nem látták.
Ugyanolyan az íze jegyezte meg játékos mosollyal.
playful (также: arch, elfin, elfish, frolicsome)
volume_up
pajkos {прилаг.}
playful (также: beaming, blithe, buoyant, cheery)
volume_up
vidám {прилаг.}
playful
volume_up
bohó {прилаг.}

Синонимы (английский) для "play":

play

английские примеры использования для "playful"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishYour boots will scorch, El, the Srinshee said, her voice softer now, and less playful.
- Megég a csizmád, El! - mondta a Srinshee, ezúttal lágyabb, játékosabb hangon.
English`Michael, you're not getting away,' she said, with a small playful frown.
Ugyse úszod meg, Michael mondta, és játékosan összevonta a szemöldökét.
EnglishThe playful is therefore an important part of our quality as designer.
A játékosság tehát egy nagyon fontos része tervezői képességünknek.
EnglishShe seemed neither playful nor vicious now, only solitary, wondering and thoughtful.
Carlotta most nem tűnt se ingerkedőnek, se gonosznak, csak magányosnak, értetlennek és töprengőnek.
EnglishPerhaps it did, he answered, his vacillations and his playful tone infuriating me.
EnglishEspe- cially if it was the same debonair and playful Oncle Julien about whom she incessantly dreamed.
Főleg ha olyan kedélyes és bohókás lesz, mint az a Julien bácsi, akiről folyton álmodik.
EnglishHer voice was light and playful, and I didn't want to lie.
Kedvesen, minden neheztelés nélkül kérdezte, és nem akartam hazudni neki.
EnglishThere is always Minister Fang, Ming replied with a playful look.
Nem baj, még mindig ott van Fang miniszter felelte pajkosán Ming.
EnglishNew York Matinee called it a playful but mysterious little dish.
A New York Matinée szerint ""könnyű, de rejtelmes kis fogás"".
EnglishThe students were more playful than that; what they usually said was, And this is where our wrestling coach lives.
A játszi kedvű diákok inkább ilyesmit mondtak: "Itt lakik birkózóink edzője.""
English'Men sometimes become playful at inconvenient times.
A férfiak néha a legalkalmatlanabb pillanatokban veszítik el a fejüket.
EnglishShe was playful because.., well, why else would she have said that?
EnglishShe twisted her head around to smile up at him with playful insolence, asking: Do you need your arm there for that?
A lány ingerkedő mosollyal nézett fel rá: Feltétlenül szükséges ehhez a karja is? kérdezte.
EnglishI stopped and exchanged a few words with him, first detaching his playful claw from my shoulder.
Kiegyenesedtem, hogy néhány szót váltsak vele, miután sikerült belémeresztett körmeit a vállamból kiráncigálni.
Englishshe asked with half-playful petulance.
EnglishAsh's eyes were now playful, yet adoring, as he rocked his head and swayed more freely, and moved even more quickly.
Így keringtek a fénytó partján, árnyékból ki, árnyékba be, összeforrva a kölcsönös szerenádban.
EnglishI have been with Memnoch the Devil, though what he really was -- devil or playful spirit -- I still don't know.
Együtt vándoroltam Memnochhal, a Sátánnal, habár hogy ördög volt-e, vagy vásott manó, azt máig nem tudom.
EnglishWith you, I'm a pshrink, she replied, with a playful smile.
EnglishAnd we made them react to people, but we found that people were being quite playful and childlike with them.
Úgy alkottuk meg őket, hogy reagáljanak, de azt vettük észre, hogy az emberek játékosak és gyerekesek voltak velük.
EnglishThe playful subterfuge of the pipes was no longer necessary, and she raised her voice in a clear, pure song of greeting.
Aztán felállt, és lesétált az üres levegőn, olyan nyugalommal, mintha csak egy szilárd lépcsőn lépkedne.