EN pitch
volume_up
{имя существительное}

pitch
volume_up
szurok {имя существительное}
No, ekkor jöttek a kövek meg a forró szurok.
Szurok, fa, egészen bizonyos, hogy máglya.
The bear's black eyes glowed like pitch, and Will felt a drop of sweat trickle down his spine.
A medve fekete szeme sütött, mint a forró szurok, Will érezte, hogy a hátán végigcsorog az izzadság.
pitch
volume_up
hangmagasság {имя существительное}
I mean, most of us know that pitch is a fundamental building block of music.
A legtöbben biztosan tudják, hogy a hangmagasság a zene alapvető építőeleme.
We would be thrilled if we had one semitone pitch perception in cochlear implant users.
Örülnénk, ha egy félhangon belül lenne a csiga implantátum hangmagasság észlelése.
Now the problems begin first with pitch perception.
A problémák a hangmagasság észlelésével kezdődnek.
pitch (также: cast, crack, pitching, put)
volume_up
dobás {имя существительное}
A második dobás még erősebb volt, és legalább fél méterrel elkerülte az ütőzónát.
A második dobás még lassúbb volt, és Tally ezúttal nem hibázott.
His first pitch was not too fast, but poor Bo was already shaking by the time the ball crossed home plate.
A dobás ennek ellenére nem volt túl gyors, de szegény Bo már minden ízében remegett, amikor a labda átsüvített a hazai bázis felett.
pitch (также: acme, climax, culmination, head)
volume_up
tetőpont {имя существительное}
pitch (также: angle of weather)
volume_up
hajlásszög {имя существительное}
pitch (также: head, height, summit, zenith)
volume_up
csúcspont {имя существительное}
pitch (также: crest, crown, culmination, head)
volume_up
csúcs {имя существительное}
pitch (также: booth, hut, stand)
volume_up
bódé {имя существительное}
pitch (также: droop, gradient, hang, inclination)
volume_up
lejtés {имя существительное}
pitch (также: cast, pitching, shot, throw)
volume_up
hajítás {имя существительное}
pitch (также: gibberish, lingo, mumbo jumbo, mumbo-jumbo)
volume_up
halandzsa {имя существительное}
pitch (также: dip, gradient, inclination, incline)
volume_up
lejtősség {имя существительное}
pitch (также: elevation, eminence, height, rise)
volume_up
magaslat {имя существительное}
pitch (также: pitching, tossing)
volume_up
hányódás {имя существительное}
pitch
volume_up
osztóköz {имя существительное}
pitch (также: stand)
volume_up
stand {имя существительное}
pitch
volume_up
tetőhajlás {имя существительное}

Синонимы (английский) для "pitch":

pitch

английские примеры использования для "pitch"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishAnd they have a dozen consumer groups hanging around ready to pitch in advice.
És tucatnyi fogyasztói érdekvédelmi csoport sompolyog körülöttük ugrásra készen.
EnglishWell, you know if he's in the middle of a big sales pitch he can hardly skip town.
Nos, maga tudja, ha egy nagy üzlet közepén van, nehezen tudja elhagyni a várost.
EnglishYou distort it a little bit, especially in terms of pitch, and you've changed it.
Ha csak egy kicsit eltorzítjuk, főleg a hangmagasságot, már megváltoztattuk.
EnglishThe effects of a fear spell can also build to such a pitch that, even when removed
Egy félelmet keltő rontás pedig olyan méreteket ölthet, hogy még ha fel is oldják...
EnglishTIE bombers roared overhead at a pitch that struck terror into the cloned pedestrians.
TIE-bombázók cikáztak a felhők között, motorjuk félelmetes morajlást hallatott.
EnglishThink of it as life insurance, BoShek said, echoing the abbot's favorite sales pitch.
Vedd úgy, mint egy életbiztosítást felelte BoShek, az apát kedvenc mondását idézve.
EnglishWell, at this point I just wanted to give these two boys some advice about their pitch.
Nos, ezen a ponton én csak akartam adni a két fiúnak néhány taktikai tanácsot.
EnglishPitch black, in fact; the luminescence from the decaying terata was dimming fast.
Koromsötét lesz, és ami azt illeti, a felbomló terata izzása rohamléptekkel halványodik.
EnglishA saint like thee could never imagine to what a pitch the fury of my desires carried me.
Egy ilyen szent, mint te, el sem tudja képzelni, hová ragadtak el vad vágyaim.
EnglishTen nights I drifted on the raft of pitch and logs, entombed alive in the stone coffin.
Tíz éjszakán át hányódtam a szurkos rönktutajon, elevenen eltemetve a kőkoporsóban.
EnglishOne of them, a three story stone tallhouse, had a roof with only a slight pitch.
Az egyik megfelelőnek tűnt, mert csak alig lejtett a tetőszerkezete.
EnglishWe can maybe pitch it to the old man as the final scene in the Red Razberry Zingers farce.
Talán úgy tudnánk eladni az öregnek, mint a Málnásmüzli-komédia utolsó felvonását.
EnglishDon Cramer'll find the nearest Outsider ship and make my pitch for me.
Don Cramer megkeresi a legközelebbi Kívülálló hajót, és leadja nekem a drótot.
EnglishIt rose now in pitch and with it came the sound of fists hammering on a door.
Most még magasabbra szárnyalt, és egyúttal hallatszott, hogy valaki ököllel ver egy ajtót.
EnglishThe cries of the flying lizards changed pitch and he swung to face inland.
A repülő hüllők visítása más lett, így a férfi a szárazföld felé fordult.
EnglishAltitude one-eighty K, passing Mach six, pitch angle thirty degrees.
Magasság egy-nyolcvan-ezer, sebesség hat Mach fölött, emelkedési szög harminc fok.
EnglishControllable pitch, reversible screw, made of high-grade manganese-bronze.
Szabályozható dőlésszög, változtatható forgásirány, magas minőségű mangán-bronz ötvözet.
EnglishBy the time we got to the river I was ready to pitch the damned thing out the window.
Mire a folyóhoz értünk, legszívesebben kidobtam volna az átkozott bőgőmasinát az ablakon.
EnglishIt was a soft pitch, lobbed by a friendly reporter, and Lake was all over it.
Egy vele rokonszenvező riporter adta fel neki a labdát, Lake pedig nem hagyta ki a ziccert.
EnglishSo that was also in the mix with the site the size of a football pitch.
Szóval ez is a képlet része volt, a futballpálya méretű területtel együtt.