«to pass out» на венгерском

EN

«to pass out» перевод на венгерский

EN to pass out
volume_up
{глагол}

Aztán hamarosan elájul.
Just as he thought he was going to pass out from the pain, his fingers brushed the thick rubber of the short antenna.
Amikor már azt hitte, elájul a fájdalomtól, ujja súrolta a rövid antenna vastag gumiburkolatát.
to pass out (также: to allocate, to allot, to dispense, to distribute)
volume_up
kioszt {глаг.}
Any questions you might have... will be answered in your new rule book... which numbnuts here is gonna pass out.
Ehhez minden segítséget megkapnak majd ebből a szabályzatból... amit gyépés barátunk rögtön kioszt.
to pass out (также: to depart, to die, to exit, to go home)
volume_up
meghal {глаг.}
to pass out (также: to deliver, to expend, to extradite, to give out)
volume_up
kiad {глаг.}
to pass out (также: to end up, to finish, to finish off, to end up with)
volume_up
végez {глаг.}
to pass out
to pass out (также: to get out, to go out, to sally forth)
volume_up
kimegy {глаг.}
The music, does it pass out of one ear and into another, as the old expression goes?
A zene is bemegy az egyik fülön, és kimegy a másikon, mint a régi mondás tartja?
to pass out

английские примеры использования для "to pass out"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishStudy materials need to go under our desk... as my minions pass out the test booklets.
A tankönyvek a padba kerülnek... miközben a segédeim kiosztják a feladatlapokat.
EnglishShe'd proved twice before that she had the power to pass in and out of the Loop.
Már kétszer is bebizonyította, hogy képes oda-vissza közlekedni a való világ és a Hurok között.
EnglishI was unable to pass him to get out as his legs were stuck out in front of him.
Nem tudtam elmenni előtte, hogy kijussak, mert előrenyúlt a lába.
EnglishFinally the men stood within the corridor of the pass, just out of sight of the chanting Gnomes.
Végül ott álltak a hágó bejáratánál, valamivel a kántáló gnómok látókörén kívül.
EnglishAgain it was Wills, this time a four-yard pass out of the backfield.
Már megint Wills volt az, ezúttal egy négyyardos passzolással a Chargets térfeléről.
EnglishShe looked as though she might just pass out on the sidewalk.
Az egyik karja be volt kötözve, és egy hosszú pólyával fel volt kötve a nyakába.
EnglishMom was in their bedroom, hoping he would just pass out, which he did all the time.
Anyu a hálószobában volt, reménykedett, hogy apám megint kinyúlik, ahogy nagyon gyakran szokott.
EnglishBlind, rocking back and forth on her feet, she thought: Please, God, don't let me pass out.
Vakon dülöngélt ide-oda, és közben fohászkodott: Kérlek, Jóisten, ne hagyd, hogy elájuljak.
EnglishDodger felt faint, but persona constructs don't pass out.
Svindler szédülni kezdett, de a perszona ikonok szerencsére nem tudtak elájulni.
EnglishIt turned out that you needed a pass to get out of here, too.
Kiderült, hogy itt még ahhoz is papírok kellenek, ha az ember ki akar jutni.
EnglishWe let some darkness pass, out beyond the lamps now, deep country.
Sötétség suhant el mellettünk, már túlértünk a lámpákon, ki vidékre.
EnglishWhere'd he pass out this time? she asked with not much interest.
Ezúttal hol itta le magát? kérdezte Alice nem túl nagy érdeklődéssel.
EnglishHe was sleepy, so sleepy that in a moment he knew he would pass out.
Álmos volt, olyan álmos, hogy tudta, egy perc múlva elszunnyad.
EnglishHe let the running man pass him, then stuck out a foot.
Shortie tehát elengedte maga mellett a rohanó embert, aztán kirakta a lábát.
EnglishHe helped pass out the breathers with ill-disguised reluctance.
Rosszul leplezett kelletlenséggel segített a légzők kiosztásában.
EnglishShe said, 'Some of the people I call on seem to curl up their toes and pass out just from having one look at me.'
Azt mondta meg: Némelyik ember már attól is feldobja a talpát, hogy ránézek.
EnglishJack'll cook up a mess of his chili, and we'll play pinochle and eat chili and drink beer and fart till we pass out.
Jack főz egy rakás chilit, eszünk, sörözünk és kártyázunk, amíg ki nem dőlünk.
EnglishThen we will pass out the candles... and begin the procession.
Utána kiosztjuk a gyertyákat... és elkezdődik a felvonulás.
EnglishIf you hit me with a baseball bat, I might pass out.
Elájulni akkor szokás, ha az embert kupán vágják egy baseball-ütővel.
EnglishWith one pass, we'll take out the Yavaris and the Dodonna.
Ezáltal leválasztjuk a többiektől a Yavarist és a Dodonnát.