«out of shape» на венгерском

EN

«out of shape» перевод на венгерский

EN out of shape
volume_up

варианты переводов в англо-венгерском словаре

out наречие
Hungarian
to out глагол
Hungarian
shape имя существительное
to shape глагол

английские примеры использования для "out of shape"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishIf he's basked the door too far out of shape it won't even Open, she thought.
Ha a kutya túlságosan behorpasztotta az ajtót, tán ki sem nyílik.
EnglishIt had been twisted out of shape very neatly for a man that's not used to the trade.
Eléggé jól összelapította, ahhoz képest, hogy nem szakmabeli.
EnglishYou got bent out of shape the same way over that costume party in high school.
EnglishIt fell on her, and through a veil of dirty air she began to make out the shape of her own hands.
Megvilágította a lányt, és a piszkos levegő fátylán át végre megpillantotta a saját kezét.
EnglishIt was dark and for several seconds he could hardly make out the shape of the room.
Olyan sötét volt odabenn, hogy percekbe telt, mire nagy nehezen képes volt kivenni a helyiség körvonalait.
EnglishI stopped and searched the darkness until I made out the shape of another giant black cat.
Megálltam, és addig keresgéltem a homályba, míg ki nem rajzolódott előttem egy behemót fekete macska.
EnglishIf you carry them choppers in the pocket, it'll get pulled out of shape.'
EnglishIt was something inside the house, pulling it out of shape.
Volt valami odabenn, ami folyamatosan változtatta a ház alakját.
Englishpaint stain down wooden walls, the color dipping into each dark crevice, etching out the shape and form of each rock wall.
A szín belecsurgott a sötét hasadékokba, kirajzolta a szirtfalak alakzatait és mintáit.
EnglishThey found the end of the island, quite distinct, and not magicked out of shape or sense.
A fiúk ki is jutottak a sziget végére, amelyet a varázslat szemmel láthatóan megkímélt: közérthető formája és jelentése volt.
EnglishWhat you're getting so bad out of shape for, man?
EnglishPittman's effort was so excruciating that he cursed himself for ever having allowed himself to get out of shape.
Az erőfeszítés annyira megviselte, hogy keserűen átkozni kezdte magát, amiért elhanyagolta a futást, és kijött a gyakorlatból.
EnglishWhen we hugged them goodbye, Tanya made a game of tugging my hair out of shape and watching it flow back into a feathery crest.
Mikor búcsúzóul megöleltük őket, Tanya azzal játszott, hogy összekócolta a hajamat, és figyelte, amint az visszakúszik tollbóbita formájába.
EnglishPart of this has to do with the strange way time has been twisted out of shape: he seems to be living in the past, present, and future all at the same time.
Köze lehet hozzá az idő furcsa eltorzításának; Jonesy mintha egyszerre élne a múltban, a jelenben és a jövőben.
EnglishShe caught one of my hands and rubbed her cheek into it, then dropped it quickly, frowned her face out of shape, and said: Except!
Elkapta az egyik kezem és az arcához szorította, de aztán hamar újra elengedte, összehúzta a szemöldökét és ezt mondta: De azért mégsem egészen!
EnglishHe looked around and was amazed to see that the metal strut on the side of the seat — a strut he had welded in place himself — was twisted out of shape.
Odapillantott, és megdöbbenve látta, hogy a fémrúd, amelyet saját kezűleg hegesztett be az ülés mögé, meggörbült.
EnglishHe had discovered something else about himself as he fled his unknown pursuer: He was thirty or forty pounds over weight and out of shape.
Miközben ismeretlen üldözője elől menekült, felfedezett valamit magával kapcsolatban: harminc vagy negyven font túlsúlyt cipelt, és igencsak rossz formában volt.