«opposing» на венгерском

EN

«opposing» перевод на венгерский

volume_up
opposing {прилаг.}
volume_up
to oppose {глаг.}

EN opposing
volume_up
{прилагательное}

opposing (также: conflicting, contrary, inverse, opposite)
volume_up
ellenkező {прилаг.}
We have often held opposing views, but he has been a good Commissioner.
Gyakran voltunk ellenkező véleményen, de jó munkát végzett biztosként.
(FR) Mr President, excuse me, but you have not given the floor to the opposing side.
Bocsásson meg, de nem adta meg a szót az ellenkező oldalnak.
His eyes ticked off the slides, the opposing angles of the seesaws, the swings in which only the wind sat.
A csúszda felé nézett, aztán az ellenkező irányba, a mérleghinta és a hinta felé, amin nem ült más, csak a szél.

Синонимы (английский) для "opposing":

opposing
English

английские примеры использования для "opposing"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishMr President, for the second time I rise to declare my vote opposing this motion.
Elnök úr! Második alkalommal kívánom közölni, hogy ezen indítvány ellen szavaztam.
EnglishIt was becoming very likely that Lodovik would be part of any opposing force.
Egyre valószínűbbnek látszott, hogy Lodovik az ellenséges erő részévé fog válni.
EnglishLet the opposing force pull you down, gather its energy for the spring back.
- El tudná készíteni nekem ezeknek a tárgyalásoknak a kivonatolt jegyzőkönyvét?
EnglishThe Commissioner said that mountain regions are opposing the Single Market.
A biztos úr azt mondta, hogy a hegyvidéki régiók ellenzik az egységes piacot.
EnglishThis is why they are rejecting the Lisbon Strategy and opposing the interests of capital.
A lisszaboni stratégiát ezért vetik el, és ezért szállnak szembe a tőke érdekeivel.
EnglishBrake means the component in which the forces opposing the movement of the tractor develop.
"Fék": az a berendezés, amely a traktor mozgásirányával ellentétes erőt hoz létre.
EnglishWhat I know best I learned from the krauts, studying them and opposing them.
A legtöbbet mégis a krautoktól tanultam, mikor harcoltam ellenük, és tanulmányoztam őket.
EnglishIt is vital that we listen to one another and are open to opposing arguments.
Létfontosságú, hogy meghallgassuk egymást és nyitottak legyünk az ellenérvekkel szemben is.
EnglishWe can no longer leave the fate of the civilians in the hands of the opposing sides.
Nem hagyhatjuk tovább, hogy a civilek sorsa az egymással szemben álló felek kezében legyen.
EnglishNearly thirty-eight thousand people have signed a Europe-wide petition opposing his presidency.
Európa-szerte közel harmincnyolcezren írták alá az elnökségét ellenző petíciót.
EnglishAdopting this report means opposing cynicism and the irresponsibility of states.
E jelentés elfogadása az államok cinizmusával és a felelőtlenségével szembeni fellépést jelenti.
EnglishEventually, opposing forces in Liberia were pushed to hold peace talks in Ghana.
Végül a szembenálló erők Libériában arra kényszerültek, hogy béketárgyalásokat tartsanak Ghánában.
EnglishTwo opposing groups have come together to help Albania to make progress.
Két egymással szembenálló csoportosulás állt össze, hogy segítsenek Albániának előrelépni.
EnglishIt seems that there are opposing views on this among the Member States.
Úgy tűnik, hogy a tagállamok között ebben a témában egymásnak ellentmondóak a vélemények.
EnglishAnd some of these companies are really opposing the ban for reasons of that we would lose revenue.
Néhány cég tényleg tiltakozik... a tilalom ellen, mivel így bevételtől esünk el.
EnglishYou know that we have totally opposing positions on this subject.
Ön is tudja, hogy homlokegyenest ellentétes véleményt képviselünk ebben a tárgykörben.
EnglishTo either side stood monumental statues, ranked in a pair of opposing rows.
Mindkét oldalon hatalmas szobrok sorakoztak egymással szemben.
EnglishEarth shielded what he sought; let the opposing element rip bare the hidden treasure.
A föld rejtette el, amit Glasgian keresett; hadd tépje fel a burkot az ellenpontként szolgáló elem.
EnglishFamiliar elements could make the opposing force more predictable.
Az ismerős elemek jelenléte kiszámíthatóbbá teszi az ellenséges erőt.
EnglishIt is not Turkey that I am opposing by voting against this progress report.
írásban. - (FR) Nem Törökország ellen szól az, hogy az elért haladásról szóló jelentés ellen szavazok.