«made the connection» на венгерском

EN

«made the connection» перевод на венгерский

Проверьте примеры употребления вашего запроса "made the connection" в контексте.

варианты переводов в англо-венгерском словаре

made прилагательное
to make глагол
connection имя существительное

английские примеры использования для "made the connection"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishMoreover, the cuts would then be made in connection with cohesion policy.
Ráadásul a megszorításokat majd a kohéziós politikával kapcsolatban fogják életbe léptetni.
EnglishWhat has happened since you made this connection, Mr. Preston? asked Sir Anthony.
És mit tett, amióta rájött, Mr. Preston? kérdezte Sir Anthony.
EnglishScott Reynolds, our director, was calm but adamant when I finally made the connection.
Igazgatónk, Scott Reynolds, higgadt volt, de engesztelhetetlen, amikor sikerült beszélnem vele.
EnglishChris quickly made the connection, filling the gaps between Chan's statements.
Chris gyorsan kitöltötte a Csan szavai közötti hézagokat.
EnglishPittman's stomach tensed as he made another connection.
Alig mondta ezt ki, idegesen összeránduló gyomorral újabb összefüggésre jött rá.
EnglishAs he took a quick walking tour of the grounds, he reread the news articles and made another connection.
Morcosan beült az autóba, és szó nélkül nekilátott átnézni a futárdoboz tartalmát.
EnglishIt is almost as if we are destroying the progress that we made in connection with the health check.
Szinte már tönkretesszük azt az előrelépést, amit az állapotfelméréssel összefüggésben elértünk.
English(DE) Mr President, ladies and gentlemen, the previous speaker has, I believe, wrongly made a connection here.
(DE) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Az előző felszólaló véleményem szerint rosszul látja az összefüggéseket.
EnglishOkay, Creideiki, he said as he made the connection.
EnglishHowever, unfortunately no change has been made in connection with the fundamental grounds for all matters that fall under the internal market.
Sajnos nem történt azonban változás a belső piac témakörébe tartozó ügyek alapvető okait illetően.
EnglishMr Kallas, you personally deserve much praise for the enormous contribution that you have made in connection with this.
Kallas úr, Ön személy szerint is sok dicséretet érdemel azért a hatalmas hozzájárulásért, amit az üggyel kapcsolatban tett.
EnglishOf course, we must not repeat the mistakes made in connection with the rushed accession of Bulgaria and Romania.
Természetesen nem szabad ugyanazokat a hibákat elkövetnünk, amelyeket Bulgária és Románia elhamarkodott csatlakozásakor követtünk el.
EnglishBut she had made the connection.
EnglishLodovik suddenly made the connection.
EnglishHe had made the connection.
EnglishDo you really believe that, with the decisions we have often made in connection with energy, we have stimulated the economy?
Valóban azt hiszik, hogy azokkal a döntésekkel, amelyeket oly sokszor meghozunk az energiával kapcsolatban, ösztönözzük a gazdaságot?
EnglishThe similarity to Abdicator tenets made her wonder why the Library hadn't made the connection, at least as an analogy.
Az Abdikátor-eszmék hasonlósága láttán eltűnődött, vajon a Könyvtár miért nem találta meg magától is az összefüggést, legalább analógia-szinten.
EnglishHe had made the connection that fast, winnowing through all the half-remembered names and faces and coming up with exactly the right one.
Ennyi idő kellett, hogy rájöjjön, hogy átpörgesse magában a neveket, arcokat, és aztán előálljon az egyetlen helyes megoldással.
EnglishTrout made the connection between his lone fan letter and the invitation, but he couldn't believe that Eliot Rosewater was a grownup.
= Trout rájött az összefüggésre az egyszál rajongó levél és a meghívás között, de nem tudta elhinni, hogy Eliot Rosewater felnőtt ember.
EnglishI support the amendments made in connection with the organisation of international rail corridors with a view to creating a European rail network for competitive freight.
Támogatom a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózat kialakítása céljából nemzetközi vasúti folyosók megszervezésére vonatkozó javasolt módosításokat.

Другие слова

English
  • made the connection

В русско-английском словаре Вы найдете больше переводов.