«loft» на венгерском

EN

«loft» перевод на венгерский

volume_up
loft {имя существительное}
volume_up
to loft {глаг.}

EN loft
volume_up
{имя существительное}

1. общее

loft (также: attic)
volume_up
padlás {имя существительное}
A padlás koromfekete volt, de nem érzékeltem semmit.
- kérdezte Elmara, arca a padlás szélénél.
I could see the top of the house and one of the skylights over the loft.
Láttam a házat, és a padlás fölött az egyik tetablakot.
loft
volume_up
szénapadlás {имя существительное}
Rows of stalls and a high loft stood empty, layered in shadows and dust.
A magas szénapadlás és az állások üresek voltak, rétegekben ülepedett rájuk az árnyék és a por.
Van egy padlásszoba és egy szénapadlás.
loft (также: balcony, gallery, upper circle)
volume_up
karzat {имя существительное}
loft (также: canopy, ceiling)
volume_up
mennyezet {имя существительное}
loft (также: gallery, portico)
volume_up
galéria {имя существительное}
A hexagonal loft encircled and overhung the great chamber.
A nagyterem körül és fölött hatszögű galéria emelkedett.
So he reluctantly put the kitchen on the ground floor, tucked under a loft and partitioned off with old boards.
Nagy vonakodva hát a földszintre tette a konyhát, bedugta a galéria alá, és ócska palánkkal elrekesztette.
There was a crowd; the gallery was trying to look like a New York loft, all white, with heating or water pipes exposed on the ceiling.
Nagy tömeg, a galéria szakasztott, akár egy New York-i loft: hófehér falak, csupasz fűtés- vagy vízcsövek a mennyezeten.
loft (также: garret, mansard)
volume_up
padlásszoba {имя существительное}
Van egy padlásszoba és egy szénapadlás.
loft
volume_up
galambdúc {имя существительное}
loft
volume_up
padlásműhely {имя существительное}
loft
volume_up
padlástér {имя существительное}
That loft had become not only Kitchen's workplace but his home.
Az a padlástér Kitchen számára nemcsak munkahely lett, de az otthona is.

2. спорт: "golf"

loft
volume_up
emelőütés {имя существительное}

Синонимы (английский) для "loft":

loft

английские примеры использования для "loft"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishI thought of the Factory, above me in the loft, and I waited for the phone to ring.
A Gyárra gondoltam odafent a padláson, és vártam, hogy megszólaljon a telefon.
EnglishOne turned and disappeared wordlessly back out into the rain, the other into the loft.
Az egyik megfordult és szó nélkül kiment az esőbe, a másik a padláson tűnt el.
EnglishI hadn't been in the loft in six weeks, since the Mexicans had arrived.
Több mint hat hete azóta, hogy a mexikóiak megérkeztek nem voltam a szénapadláson.
EnglishOne of these lads sat up each night in the stable, while the others slept in the loft.
Egy fiú mindig az istállóban virrasztott éjszaka, a másik kettő fönt aludt a padláson.
EnglishI was spirited out of the choir loft and down the winding screw stairs of white marble.
A kezek megszorultak a karomon, és lehurcoltak a kórusból fehér márvány csigalépcsőn.
EnglishHe purchased this building and rebuilt the loft into an apartment.
Megvette a házat, majd a saját céljainak megfelelően átalakíttatta a tetőteret.
EnglishThe intruder would have had only two opportunities to bring her to the loft.
A betolakodónak ez idő alatt csupán kétszer nyílt alkalma arra, hogy behatoljon a lakásába.
EnglishThe inn at the far end was hardly more than a taproom with a sleeping loft on the upper floor.
A fogadó voltaképpen csak egy ivóból és egy alvásra használatos padlástérből állt.
EnglishIt was the only thing that he had taken from the gym -bag, which he'd left with Sean at the loft.
Az volt az egyetlen holmi, amit magához vett a Sean padlásán hagyott sporttáskából.
English'I'll get my friends then, and we'll go upstairs and have a look at your loft.
Én addig bevezetem a barátaimat, és megnézzük fent a szobákat.
EnglishProbably checked the bale of pot n the loft while you were at it, didn't you, Fuzzy?
Alighanem inkább azt a bála marihuánát ellenőrizted a padláson.
EnglishThe magic trunk containing your writings was discovered under straw in the loft in his stable.'
Az istállóban a széna alatt megtalálták azt a bizonyos bőröndöt, benne a maga műveivel.
EnglishWon't climb the ladder to the loft, won't go up there if the Flood was rising in the yard.
A világért fel nem menne a létrán a galambdúcig sem, még ha az özönvíz nyaldosná is a talpát.
EnglishNow he went into the bathroom at the far end of the loft from the kitchen.
Átment a fürdőszobába, amely a legtávolabb esett a konyhától.
English'He found the trunk containing your writings in a theater loft.
- Egy színház padlásán bukkant rá a maga kéziratait tartalmazó bőröndre.
EnglishSauvrurn's voice faded entirely, and the two men in the loft heard the door-bar crash back into place.
Sauvrurn hangja lassan elhalt, és a két nemes becsukta maga mögött az ajtót.
EnglishThe copycat could have brought Candace into the loft when Roy had been enjoying his predawn shower.
Az utánzója akkor rejtette el Candace holttestét, amikor ő zuhanyozott.
EnglishThe dojo itself was a large loft with steel girders in the ceiling and rows of harsh floodlights.
A mennyezetet acélgerendák és vakító fényű reflektorsorok szelték át.
EnglishThis little beauty will always speed back to the loft where it was raised.
EnglishThe loft at the top of the stairs was very large, and it looked oddly familiar to Sparhawk.
Felérve meghökkentően nagy padlástérbe jutottak, amely Sparhawk számára valamiért ismerősnek tűnt.