«live» на венгерском

EN

«live» перевод на венгерский

volume_up
live {имя существительное}
volume_up
live {прилаг.}
volume_up
live {нареч.}
volume_up
to live {глаг.}

EN live
volume_up
{имя существительное}

live
volume_up
egyenes adás {имя существительное}

Синонимы (английский) для "live":

live

английские примеры использования для "live"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishI say Galahad's a good knight and he'll make a good king, long live King Arthur!
Én mondom, hogy Galahad jó lovag, és jó király lesz, éljen sokáig Arthur király!
EnglishOf the 78 million citizens who live at risk of poverty, 19 million are children.
A szegénység által veszélyeztetett 78 millió polgár között 19 millió a gyermek.
EnglishCome, live within the Temple of Isis, and nothing can harm you, said the Priest.
Jöjj, lakjál Ízisz templomában, és akkor semmi bajod sem eshet biztatott a pap.
EnglishMy name is Lindsay Marriott and I live at 4212 Cabrillo Street, Montemar Vista.
Lindsay Marriott a nevem, Montemar Vistában lakom, a Cabrillo Street 4212 alatt.
EnglishIf thereafter he allowed her to live, hers would be a life of greater suffering.
Victor, aki azután csakis azért tartaná életben, hogy minél többet szenvedjen.
EnglishI cannot live without this beauty, I said suddenly, though I had meant to wait.
Nem élhetek e nélkül a szépség nélkül! mondtam hirtelen, pedig hallgatni akartam.
EnglishWell because we live in an age where there are lots and lots of Norden bombsights.
Nos, mert olyan korban élünk, ahol rengeteg és rengeteg Norden célzókészülék van.
EnglishBhelliom shrieked, and he could feel it writhing in his hand like a live snake.
A Bhelliom felsikoltott, és Sparhawk érezte, hogy kígyóként tekereg a kezében.
EnglishOh, you'd have to live with him to really know how mad he is, she replied airily.
Ó, élt volna csak vele, mindjárt tudná, mennyire őrült felelte Mimi könnyedén.
EnglishIt is hard to imagine the way in which these people live in some European capitals.
Nehéz elképzelni, hogy némelyik európai fővárosban hogyan élnek ezek az emberek.
EnglishGelmar asked, When did the Wandsman ever live who would not lie if it suited him?
Élt-e valaha is olyan botos, aki ne hazudott volna, ha az érdeke úgy kívánta?
EnglishThis is really just about the facts of this economic moment that we live in.
Ez tényleg csak tényeken alapszik ebben a gazdasági pillanatban, amelyben élünk.
EnglishWe live in the age of the sorcerer and his power threatens to consume us all!
A Boszorkánymester korában élünk, és ereje pusztulással fenyeget valamennyiünket!
EnglishIt would destroy her youth, the youthful, sexless world in which she chose to live.
Elveszítené vele az ifjúságát, az ifjúi, nem nélküli világot, amiben eddig élt.
EnglishWhat do I care whether I live in a city which builds its own merchant fleet?
Mit számít az nekem, ha a város, ahol élek, maga építi a kereskedelmi flottáját?
EnglishDo people not have the right to choose where in the world they want to live?
Nincs az embereknek joguk eldönteni, hogy a világ mely pontján szeretnének élni?
EnglishAfter the war, I shall live in this house and rise to see that lake every day...
A háború után itt fogok lakni és minden nap felkelek megnézni ezt a tavat...
EnglishI believe that, if we do that, they will flourish far better and live far longer.
Úgy gondolom, ha így teszünk, sokkal jobban fognak virágozni és tovább fognak élni.
EnglishYou can live a long time in Hollywood and never see the part they use in pictures.
Sokáig élhet az ember Hollywoodban, és sohasem láthatja őket filmszerepeikben.
EnglishWhy did Teager run away and why did Phillips live on Court Street under a phony name?
Miért szökött meg Teager, és miért lakott Phillips a Court Streeten álnév alatt?