«laboratory» на венгерском

EN

«laboratory» перевод на венгерский

volume_up
laboratory {имя существительное}

EN laboratory
volume_up
{имя существительное}

laboratory
volume_up
laboratórium {имя существительное}
This is not a scientific laboratory, an office, or a board he said.
Ez nem tudományos laboratórium, vagy hivatal, vagy tanácsterem - mondta.
From flickering gas lamps, light capers over the stone walls of a cavernous laboratory.
Gázlámpa remegő fénye világította meg a barlang nagyságú laboratórium kőfalait.
A laboratórium pont a börtön ellentétes szárnyában volt.

Синонимы (английский) для "laboratory":

laboratory

английские примеры использования для "laboratory"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishThe entire top floor of the Guild building was devoted to laboratory research.
A rendőrségi épülettömb teljes felső szintjét a kutatólaboratórium foglalta el.
EnglishNaturally, it will be several days before the full results are in from my laboratory.'
Természetesen csak napok múlva tudok teljes eredményről beszámolni a laboromból.
EnglishWe have completely rehabilitated the national drug quality control laboratory.
Teljesen helyreállítottuk a nemzeti gyógyszerészeti minőségellenőrző laboratóriumot.
EnglishOliver Payne, in the little laboratory overlooking the park.
MOST kezdje elölről mondta a parkra néző kis laboratóriumban dr. Oliver Payne.
EnglishD'you know how embarrassing it is to mention good and evil in a scientific laboratory?
Tudod te, mennyire zavaró egy tudományos laboratóriumban Jót és Gonoszt emlegetni?
EnglishI have to find a quiet place, a laboratory, a place where we can work, she said.
Találnom kell egy nyugodt helyet, egy laboratóriumot, egy helyet, ahol dolgozhatok mondta.
EnglishIn a basement communications laboratory they listened to a tape-recording.
Egy alagsori híradástechnikai laborban játszották le nekik a magnófelvételt.
EnglishSickened with despair, he wandered aimlessly around the wreckage of Dymar Laboratory.
A csalódottságtól kábán körbevonszolta magát a DyMar kiégett irodafrontján.
EnglishWe have a senior tech from our Laboratory Division flying clown from Washington right now.
Most indítottuk útnak Washingtonból a laborrészlegünk egyik vezető technikusát.
EnglishChasing her out of the laboratory and down the stairs wasn't in character--not for you.
Az, ahogy a laborból lekergetted a lépcsőn, nem illett a te módszereidhez.
EnglishHe really lived at Los Alamos National Laboratory, known locally as the Hill.
Tulajdonképpen a Los Alamos-i Országos Laboratóriumban élte az életét.
EnglishIn Old St Pat's nearly a tenth of a gram of PyrE was exposed in Fourmyle's laboratory.
A régi St. Patrickben majdnem 0,1 gramm PyrE volt Foyle laboratóriumában.
EnglishThis animal disease laboratory is used by the Commission as a reference laboratory.
Ezt a laboratóriumot a Bizottság referencialaboratóriumként használja.
EnglishThis is about protecting laboratory animals and not about business profits.
A kérdés a laboratóriumi állatok védelme, nem pedig az üzleti nyereség.
EnglishNo evidence remained of her last hours within the torture chamber of my makeshift laboratory.
Nem maradt nyoma rögtönzött laboratóriumom kínzókamrájában töltött, utolsó óráinak.
EnglishHe'll be working in the laboratory, and I'll refuse to disturb him.
Leggett biztosan fönn lesz a laboratóriumban és majd azt mondom, nem akarom zavarni.
EnglishWhen I can't sleep at night, which is quite often I step into my laboratory and I play.
Ha nem bírok éjjel aludni, ami gyakran előfordul,...lemegyek a laboromba és eljátszadozom.
EnglishIn the laboratory of Lemle, you could have created new beings from the parts of existent beings.
Lemle laboratóriumában új lényeket teremthettél volna meglevő lények részeiből.
EnglishShe insisted that they go to a laboratory where she could study it further.
Rowan kierőszakolta, hogy menjenek el egy laboratóriumba, ahol megvizsgálhatja az abortumot.
EnglishWe can also act as a reception centre for ideas, as a laboratory.
Tevékenykedhetünk továbbá az ötletek fogadási központjaként, laboratóriumként.