«human body» на венгерском

EN

«human body» перевод на венгерский

volume_up
human body {имя существительное}

EN human body
volume_up
{имя существительное}

human body
volume_up
emberi test {имя существительное}
There is wisdom in the flesh, in the way the human body does things.
Bölcsesség van a húsban, az emberi test cselekvésének módozataiban.
The human body will not run for long without the proper maintenance.
Az emberi test nem sokáig működik megfelelő karbantartás nélkül.
Every cell in the human body contains a copy of the genome pattern.
Az emberi test minden sejtje tartalmaz egy másolatot a géntérképről.

варианты переводов в англо-венгерском словаре

human имя существительное
Hungarian
human прилагательное
Hungarian
body имя существительное
body
Hungarian
to body глагол

английские примеры использования для "human body"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishMy shape is human; my body like yours performs its functions; I see, I hear, I taste.
- Az alakom emberi, a testem a tiedhez hasonlóan működik; látok, hallok, ízlelek.
EnglishHowever, body scanning suggests obtaining detailed images of a human body.
Az átvilágítás viszont azzal jár, hogy részletes képek készülnek az emberi testről.
English... all bodily fluids, every part of the image, derived from fluids of a human body.
-... minden testnedv, ami beleivódott a kendőbe, emberi testtől származik.
EnglishThat and the skull are the closest things the human body has to armor plating.'
Ez és a koponya szabályosan páncélként viselkedik az emberi testen.
EnglishThat I the Lord God, having spent thirty years in this human body, have not struck the truth?'
Hogy az Úristen, aki harminc évet töltött ebben a testben, nem ismerte fel az igazságot?"
EnglishChris understood-the trouble with a heat sensor was it picked up animal as well as human body temperature.
Chris bólintott: a hőérzékelő kimutat minden élőlényt, embert, állatot egyaránt.
EnglishThe body human could usually grow new individuals to replace those it most needed.
Az emberiség nevezetű test mindig új embersejteket termel a megsemmisülő, fontosnak ítélt régiek helyett.
EnglishAre you ready to go out and cut flesh from a human body and eat it?
Roberto, te képes vagy vágni egy ember húsából és megenni?
EnglishMercury accumulates in trophic chains that can pass into the human body in significant concentrations.
A higany felgyűlemlik a táplálkozási láncban, és így sűrű koncentrációkban juthat az emberi szervezetbe.
EnglishThe body was human, but the heads were those of coyotes.
EnglishBecause of its large number of albinos, Tanzania is the largest supplier of human body parts for the whole of Africa.
Az albínók nagy száma miatt Tanzánia szolgáltatja a legtöbb emberi testrészt egész Afrikának.
EnglishWhere on the human body is the Douglas pouch located?
EnglishNew maladies moved into the niche provided by the human body.
EnglishThe human body was not meant for such abuse.
English'might be injected into the human body' 'Injected.
EnglishSomething had gone wrong, and instead of assimilating the red dye, the human body simply passed it along.
Valamit rosszul számítottak ki, így a vörös festék ahelyett, hogy felszívódott volna, úgy ahogy volt, távozott az emberi testből.
EnglishBut a human body is a different matter.
EnglishNot only would the rounds expand on impact with the human body, but recovery from the venom would be out of the question.
Ezek a töltények nemcsak hogy robbannak az emberi testtel való érintkezéskor, de a méreg hatását kiheverni is lehetetlen volt.
EnglishAnd it was an accident, this melding of an unnamed force and a human body and mind to make the New Thing as the Elder had said.
Legyen véletlenség, hogy egy névtelen erő összeolvadt az emberi testtel-lélekkel, és lett belőle az Új, miként a Vén mondta.
EnglishAnd seven miles away, Patrick Nolan went back to sleep, or at least tried to, while his mind wondered again what the hell SIS wanted a roasted human body for.
Hét mérfölddel odébb Patrick Nolan visszafeküdt az ágyába, és aludni próbált, de nem jött álom a szemére.

Другие слова

English

Кроме того, bab.la предоставляет польско-русский словарь для дополнительного перевода.