«human» на венгерском


Вы имели в виду humán
EN

«human» перевод на венгерский

volume_up
human {имя существительное}
HU
volume_up
human {прилаг.}
HU
EN

human {имя существительное}

volume_up
human (также: mortal, number, people, person)
volume_up
ember {имя существительное}
He's a squat, ugly human with a bad attitude and none of the human virtues.
Zömök, csúf ember, rossz természetű, híján van minden emberi erénynek.
No human saw him; he had no need to contort his features to meet human expectations.
Egyetlen ember sem látta, így nem volt szükség arra, hogy átrendezze a vonásait.
His voice was indescribably moving to me, human yet filled with the wisdom of the divine.
- Leírhatatlanul megindító volt a hangja: ember, mégis tele isteni bölcsességgel.

Синонимы (английский) для "human":

human

английские примеры использования для "human"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishHuman beings do not necessarily leave when they envisaged that they would leave.
Az emberek nem feltétlenül akkor költöznek tovább, amikor azt előre eltervezték.
EnglishThey are human beings perhaps who would capture a Taltos for no earthly reason.
Létezhetnek emberek, akik minden konkrét ok nélkül akarnak maguknak egy táltost.
EnglishIt placed the well-being of humanity as a whole above that of any single human.
A szabály, ami az emberiség egészének jólétét a személyek érdekei fölé helyezte.
EnglishAnd to convince a Force to act, there is nothing better than a human sacrifice.
Egyébként pedig mi ösztökélne jobban egy Erőt, hogy hasson, mint az emberáldozat?
EnglishThis place is old, also it is apart from human kind and from the powers we know.
Ez egy régi hely, és idegen az embernek, más, mint az a hatalom, amit mi ismerünk.
EnglishAnd the more I spoke, the more animated I became, the more human I would appear.
És minél többet, minél elevenebben beszélek, annál emberibbnek fogok látszani.
EnglishThe human sounds that had been audible for some time were suddenly near at hand.
A távolból már jó ideje hallátszó lármás beszéd most egész közelről hangzott.
EnglishThat'll tell us if they're human-and even if they aren't, they're close enough.
Az majd eldönti, hogy emberek-e... de még ha nem is azok, elég közel vannak hozzá.
EnglishThe arch-devil spins helpless through shrieking air, a broken human in one fist.]
Az ördög tehetetlenül pörög a levegőben, az összetört emberrel az egyik markában.]
EnglishDylan had swung a lot of them in his childhood, although never at a human being.
Dylan eleget játszott ilyennel gyerekkorában, de sosem használta verekedésre.
EnglishWe are human, we fit the given model, our chemistry is based on carbon and water.
Emberek vagyunk, illik ránk a megadott modell, a kémiánk szénre és vízre épül.
English`These are words passed on from human lips through generation after generation.'
Ezek szavak, amelyeket emberek adtak tovább egymásnak nemzedékről nemzedékre.
EnglishI'm told the human element is needed - - for the precise balance of heath and cold.
Azt mondják, hogy az embernek szüksége van a meleg és hideg pontos egyensúlyára.
EnglishAll this in done with (medicinal) products which are often harmful to human beings.
Teszik mindezt olyan (gyógy)szerekkel, amelyek sokszor károsak az emberre nézve.
EnglishThere he has recruited a band of human brutes, and raids into South Ulfland.
Csapatot gyűjtött a legelvetemültebb gazfickókból, és Dél-Ulflandot járja velük.
EnglishNeither of the great cultures, robot or human, would accept the notion of equality.
Sem a robotok, sem az emberek kultúrája nem fogadta volna el az egyenlőség elvét.
EnglishHuman trafficking is one of the greatest plagues of the beginning of this century.
írásban. - (PL) Az emberkereskedelem e század kezdetének egyik legnagyobb pestise.
EnglishAcademician, you must know that there is nothing knowable beyond human discourses.
- Professzor, tudnia kell, az elméletek nem egyebek, mint érdekes beszédtémák.
EnglishEven the crowds and clumped traffic below seemed authentic, a muddled human jumble.
Még a tömeg és az ósdi közlekedési eszközök is eredetinek, valóságosnak tűntek.
EnglishUnnecessary trials are still taking place, both on animals and on human beings.
Továbbra is felesleges vizsgálatokat folytatnak, mind az állatokon, mind embereken.