«got off» на венгерском

EN

«got off» перевод на венгерский

Проверьте примеры употребления вашего запроса "got off" в контексте.

варианты переводов в англо-венгерском словаре

to get глагол
Hungarian
off прилагательное
off наречие

английские примеры использования для "got off"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishYou made a crack when you were up there that night--the night Joe got squibbed off.
Maga elszólta magát odafönt aznap este... azon az estén, amikor Joe-t kinyírták.
EnglishCars glistened and a man in a brown smock got up off a stool and came forward.
Kocsik csillogtak, barna köpenyes ember állt fel egy zsámolyról, s elénk jött.
EnglishI was around the bed and knocked her away before she got the pillow off her face.
Mielőtt levehette volna arcáról a párnát, átugrottam az ágyon, és odébbrúgtam a nőt.
EnglishIt turned out not to be entirely deserted, but he got off easily just the same.
Kiderült azonban, hogy az emelet mégsem egészen kihalt, de lényegében ez nem számított.
EnglishCharlie Grayson, he's a Nez Perce, hunting guide, got my horse off o'him.
Például Charlie Graysont, ő nez percé, vadászokat vezet, tőle vettem a lovamat is.
EnglishMitch pushed the button to the sixteenth floor and seconds later got off.
Mitch megnyomta a tizenhatodik emelet gombját és másodperceken belül kiszállt.
EnglishHe now got off the bucket, showing me, in his ramshackle rising, how drunk he was.
Felállt a vödörről, s az ingatag feltápászkodás elárulta, milyen részeg.
EnglishUsually I'm thankful for it, but this time it means we've got off to a bad start.
Máskor hálát adok érte az égnek, de most emiatt jutottunk zsákutcába.
EnglishWe got off the exit, started looking for a -- we found a Shoney's restaurant.
A kijáratot elhagyva, némi keresgélés után -- végül egy Shoney's étteremben kötöttünk ki.
EnglishThere's nothing to tell us anything in the mail that's come since she got knocked off.
De a gyilkosság óta a posta se hozott semmit, amitől okosabbak lehetnénk.
EnglishHe came to New Orleans and got rich off Voodoo, rich as anybody can get off Voodoo.
Eljött New Orleansba, és meggazdagodott a vuduból, annyira, amennyire a vuduból csak lehet.
English(NL) Madam President, the Hungarian Presidency has got off to an unfavourable start.
(NL) Elnök asszony! A magyar elnökség nem túl kedvező kezdetet vett.
EnglishHe saw me, saw my car, got my name off the registration and it just happened he knew who I was.
Eközben Phillips ezt a házat figyelte, talán hogy lássa, nyomon vannak-e a zsaruk.
EnglishAnd by the time I got off that plane, I'd decided I wanted to do something about it.
És mire leszálltam arról a gépről, elhatároztam, hogy tenni akarok valamit ezzel kapcsolatban.
EnglishFace took it and got her off with six monthsthey give him the business.
Face magára vállalta az ügyet, és Nancy hat hónappal megúszta, a krapeknak jutott a java.
EnglishGot you 7 points off your dad first time you ever set foot... on a handball court with him, huh?
Ki szerzett neked 7 pontot apádtól amikor előszőr léptél velem a kézilabdapályára?
EnglishThe helicopter just got off, its strobe lights looping away from the now-sta- tionary destroyer.
A helikopter felszállt, stroboszkóplámpái távolodtak a most mozdulatlan rombolótól.
EnglishHe got up, brushed off the multi-colored sand, and peered to the north.
Felállt, lesöpörte magáról a színes homokot, és észak felé pillantott.
EnglishSo Francine got off the bed in order not to share it with the seeming rattlesnake.
= Így hát Francine lemászott az ágyról, hogy ne kelljen megosztania a látszólagos csörgőkígyóval.
EnglishYou never got a day off here, at least not in the sense that most people un­derstood the term.
Itt nem volt olyan, hogy szabadnap, legalábbis a szó szoros értelmében nem.
Другие слова
English
  • got off

Еще больше переводов от bab.la в русско-немецком словаре.