«to go up» на венгерском

EN

«to go up» перевод на венгерский

volume_up
to go up {глаг.}

EN to go up
volume_up
{глагол}

to go up (также: to advance, to ascend, to climb, to heave)
volume_up
emelkedik {глаг.}
Nature naturally has allowed carbon dioxide to go up to 280 parts per million.
A természetes folyamatokból következik, hogy a széndioxid szint 280 milliomod egységnyi szintre emelkedik.
The day after he is laid to rest in Homeland, a new cupola starts to go up on the new wing on the Newall house.
Egy napra rá, hogy eltemetik szülőföldjén, új szárny emelkedik a Newall-házon.
With each round, Kham watched the tab go up, but the job would pay for it, he hoped.
Kham figyelte, ahogy a számla minden egyes körrel egyre csak emelkedik, de remélte, hogy a meló elég jól fizet majd.
to go up
volume_up
épül {глаг.}
Developments that have the potential to create positive returns for all concerned: the developers, government and the community where these projects go up.
Olyan befektetések, amelyek pozitív eredményeket hoznak minden félnek: a fejlesztőknek, a kormánynak és a közösségnek, ahol a projekt épül.
to go up
When we blow that fuse that place is gonna go up like Zabriskie Point.
Amikor felrobban ez a szar az egész hely a levegőbe repül.

английские примеры использования для "to go up"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

English'It's like ... the stairs ... that go only sideways ... neither up nor down ...'
- Akkor olyan... mint a lépcső... amelyik csak oldalra halad... se le, se föl...
EnglishGo on up and see for yourself, I said, trying to keep the agony out of my voice.
Menjen föl, és győződjön meg róla mondtam, igyekezve palástolni, hogy agonizálok.
EnglishHenry saw Underhill's hand go up, with a cigarette between the gloved fingers.
- Látta, hogy Underhill keze fölemelkedik, kesztyűs ujjai között a cigarettával.
EnglishMiss Brewster has not got a good head, she will not attempt to go up the ladder.
Miss Brewster szédülős, biztos, hogy meg sem kísérli, hogy felmenjen a létrán.
EnglishIt would go up the system of chimneys under the impression that it was going down.
Azután feltekereg a kürtőrendszerben, abban a meggyőződésben, hogy lefelé megy.
EnglishYou won't, she begged in a small choked voice, not looking up, go to the police?
Ugye, nem megy a rendőrségre? könyörgött Brigid fojtott hangon, fel se nézve.
EnglishWhen you want the taste that won't weigh you down, the only way to go is up.
Amikor olyan ízt akar ami nem okoz súlyfelesleget, az egyetlen út felfelé vezet.
EnglishIn my country, we usually say that it is stupid to let the fire go up the chimney.
Az én hazámban általában azt mondjuk, hogy ostobaság a tüzet kiengedni a kéményen.
English'Here we go,' Lonnie said, giving up the search and pointing out the window.
- Megérkeztünk - mondta Lonnie, abbahagyva a keresgélést és kimutatva az ablakon.
EnglishThis is how we go sneaking up to people hunting on a Caribbean island?
Így fogunk lesből emberekre vadászni egy karibi szigeten? érdeklődött Mona.
EnglishI have to go back up the Hill, Tommy-Ray said, as much to himself as Witt.
- Vissza kell mennem a Dombra - mondta Tommy-Ray, inkább magának, mint Wittnek.
EnglishAll we have left to do is go and dig up his crown, and then we'll go back to Cimmura.
Mindössze oda kell mennünk, kiásnunk a koronáját, és visszatérnünk Cimmurába.
EnglishHe'd drive up, park his car on Philip Street and come around and we'd go up to my room.
Leparkolta az autóját a Philip utcán, körbekerült, aztán felmentünk a szobámba.
EnglishOK, go home, sober up... meet me after work... and we will talk about this.
OK, menj haza, józanodj ki... találkozzunk munka után... és beszélünk erről.
English'After we go up out of this valley, we'll come to a flat place in the mountains.'
Ha kiértünk ebből a völgyből, egy sík szakasz következik a hegy tetején.
EnglishWhen I had to go up to Rome I stayed there for as short a time as possible.
Amikor fel kellett jönnöm Rómába, oly rövid ideig maradtam, amennyire csak lehetett.
EnglishI saw you go up to the Gardens and I hoped that you'd come back this way.
Lát láttalak, amint végigmész a Kerteken, és azt reméltem, erre jössz vissza.
EnglishGo live up at First Street, live with the damned who gave you your talents.
Menj csak az Első utcába, lakj annál az átkozottnál, akitől a talentumodat örökölted!
EnglishGuys, this is a log scale; you don't typically see lines that go up like that.
Emberek, ez egy logaritmikus skála, általában nincsenek ilyen meredeken emelkedő görbék.
EnglishI could hardly stand it to see a Merriam- Webster dictionary go up in smoke.
Látni se akartam, hogyan füstölög el egy Merriam-Webster értelmező szótár.