«to get up» на венгерском

EN

«to get up» перевод на венгерский

volume_up
to get {глаг.}
HU
EN

to get up {глагол}

volume_up
to get up (также: to arouse, to call up, to kindle, to raise)
'I saw him get up, and I was curious about what he was doing, so I sneaked after him.
Láttam, amikor felkelt, és kíváncsi voltam, mire készül, ezért követtem.
És akkor felkelt, és engem akart.
to get up (также: to erect, to rise, to stand up, to stick up)
You don't get up and set the needle down and then lay back down, okay?
Ez nem úgy megy, hogy az ember feláll, leteszi a tűt, aztán szépen visszafekszik.
When you get up, hold on to the railing with your right hand, and hold on to me with your left hand.
- Amikor feláll, jobb kezével kapaszkodjon a korlátba, baljával pedig támaszkodjon rám.
to get up (также: to get out of bed, to rise, to uprear)
This time he decided to get up, too, despite the early hour.
Ez alkalommal úgy döntött, hogy bármilyen korán van még, ő is felkel.
Yeah, just a couple more minutes and he would get up and watch the sunrise from his Place of Power.
Igen, néhány perc és felkel, hogy megnézze az ő privát Erő Székhelyéről a napfölkeltét.
Pedig vígan felkel és járkál.
to get up (также: to adjust, to compose, to compound, to order)
to get up (также: to attain, to lead up, to reach, to take up)
to get up (также: to arouse, to awaken, to call up, to raise)
to get up (также: to ascend, to come up, to mount, to step up)
to get up (также: to attack, to charge, to engage, to impugn)
If you want to get up and work in longhand, here's your chair.
Ha kedve támad, hogy felkeljen és kézzel írjon, itt a széke.
to get up (также: to belly out, to fill, to heave, to rise)
to get up (также: to raise, to refer)
to get up (также: to get on, to mount, to scale, to step up)
to get up (также: to diffuse, to emanate, to gush, to rush)
to get up (также: to get on, to mount, to sit up, to upend)
Sheila volt felül, de nem mozdult.
to get up
to get up
to get up (также: to help up, to set up, to help in)
I struggled to get up, then felt Jamie and the girl take me one under each arm and help me.
Kínlódva próbáltam feltápászkodni, aztán éreztem, hogy Jamie és a lány jobbról-balról belém karol és felsegít.
to get up (также: to resurrect, to resuscitate, to rise, to wake)
to get up (также: to institute, to set up)
to get up
volume_up
sző {глаг.} (összeesküvést)

варианты переводов в англо-венгерском словаре

get имя существительное
to get глагол
Hungarian
to up глагол
up предлог

английские примеры использования для "to get up"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishNothing you'd get up in the middle of the night and write home to mother about.
Semmi olyasmi, ami miatt fölkelsz az éjszaka közepén, és levelet írsz a mamának.
English'You don't think I usually get up at this unearthly hour in the morning, do you?
Csak nem hiszi, hogy rendes körülmények között ilyen hajnali időben kelek fel?
EnglishFind out how you get there, and arrange to get up there Wednesday morning early.
Derítsd ki, hogy juthatsz fel oda, és szerdán kora reggel foglald el a helyed.
EnglishAt the bottom, Kate fell, but she wouldn't let me touch her to help her get up.
Odalent Kate elesett, de nem hagyta, hogy megérintsem, és segítsek neki felállni.
EnglishIf she didn't ask him now, she did not know if she would ever get up the courage.
Ha most nem kérdezi meg, ki tudja, képes lesz-e újra összeszedni a bátorságát.
English'A bunch of us are going to get him up, see if we can get him back on the road.
- Egy csomóan kimegyünk, visszatoljuk, megnézzük, vissza tud-e jönni az úton.
English'Start picking up the little sticks you don't even have to get up to do that.'
- Láss neki, szedegesd össze az apró gallyakat, ehhez még föl se kell állnod.
EnglishSo I had to get up quickly so the father wouldn't hear his voice from a distance.
Gyorsan fel kellett hát kelnem, hogy az apa ne hallja messziről jövő hangját.
EnglishShe put her hands on the arms of her chair and started to get up, still smiling.
A nő a szék karfájára tette a kezét, és kezdett felemelkedni, még mindig mosolyogva.
EnglishOr are you trying to get up enough courage to sell Willie into captivity, too?
Vagy csak ahhoz gyűjtögeted a bátorságot, hogy jó pénzért Willie-t is fogságba add?
EnglishDo the patients at Leiden always get up and walk away after the anatomy lesson?
Leidenben mindig fölállnak és elsétálnak a páciensek az anatómia lecke után?
EnglishHe was still on his knees and still trying to get up when the fast wagon got there.
Még térdelt és küszködött, hogy föl bírjon állni, amikor megérkeztek a mentők.
EnglishWhen George tried to get up, Jack shook free of Miss Strong and went to him.
Megpróbált felállni, mire Jack lerázta magáról Miss Strong kezét és odament hozzá.
EnglishNow, when the kid on the right doesn't get up, we know they've had a concussion.
Nos, amikor a jobb oldali srác nem kel fel, tudjuk, hogy agyrázkódás érte.
EnglishToo late, he started to sight the CREW gun again, and began struggling to get up.
Tudta, hogy már túl késő, de keresni kezdte a lézerpisztolyt, és megpróbált felállni.
EnglishNormally, I'm really shy, takes me ages to get the courage up, so thank you.
Általában, halál félénk vagyok, rengeteg időbe telik összeszedni a bátorságom.
EnglishI started to get up but a shadow fell across my table and a man was standing there.
Fel akartam állni, de az asztalomra árnyék esett, és egy férfi állt előttem.
EnglishUnless you get up close to the vermin and happen to notice the color of their eyes.
Ha nem kerül az ember a féreg közvetlen közelébe, és nem látja meg a szeme színét...
EnglishIt was a long time before he could get up and pay his respects to Germanicus.
Hosszú időbe tellett, amíg fel tudott kelni, és üdvözölni tudta Germanicust.
EnglishWe must not, therefore, get caught up in statistics or legal ins and outs.
Nem szabad tehát belebonyolódnunk a statisztikákba vagy a jogi csűrés-csavarásba.