EN flying
volume_up
{имя существительное}

1. авиация

flying
volume_up
aviatika {имя существительное}

2. другое

flying (также: aeronautics, aviation, flight, wing)
volume_up
repülés {имя существительное}
If possible, we even want to improve the environmental balance of flying.
Sőt, ha lehetséges, a repülés környezeti mérlegét is javítani kívánjuk.
This flying at night without radar monitoring was suicide, the pilot thought to himself.
Az éjszakai repülés radar nélkül öngyilkosság, gondolta a pilóta.
Our measures to counter flying are also far from adequate.
A repülés korlátozására irányuló intézkedéseink is elmaradnak a kívánatostól.
flying (также: break, desertion, escape, get-out)
volume_up
szökés {имя существительное}
flying (также: escape, flight, getaway, scuttle)
volume_up
menekülés {имя существительное}
Perk was back atop Genewen, but instead of flying to safety, the little Wing Rider had turned the giant Roc toward the closest attackers, driving them back.
Perk visszamászott Genewenre, ám a kis Szárnyas Lovas menekülés helyett nekiesett hatalmas griffmadarával a legközelebbi támadóknak, és elzavarta őket.
flying
volume_up
eliramodás {имя существительное}
flying
volume_up
elrepülés {имя существительное}
flying
volume_up
felröppenés {имя существительное}
flying
volume_up
kibontás {имя существительное} (zászló)
flying
volume_up
kifüggesztés {имя существительное} (zászló)
flying
volume_up
kitűzés {имя существительное} (zászló)
flying (также: lapse, passing)
volume_up
múlás {имя существительное}
flying (также: send-off)
volume_up
útnak indítás {имя существительное}

Синонимы (английский) для "flying":

flying

английские примеры использования для "flying"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishTravel by rail is finally to become a real alternative to flying within Europe.
A vasúti utazás végül a légi közlekedés valódi alternatívájává válik Európában.
EnglishNo one could see him; the other cars were flying past at eighty miles per hour.
Senki nem látta, a kocsik százhúsz kilométeres sebességgel húztak el mellette.
EnglishI wasn't the only angel who went flying into the face of God with this great cry.
Nem én voltam az egyedüli angyal, aki ezzel a kiáltással repült fel az égbe.
EnglishWhile those flying creatures keep looking for us, the other pointed out quickly.
Közben ezek a szárnyas lények meg majd minket keresnek mutatott rá a másik.
EnglishWe'll be flying at an altitude of thirty-five thousand feet, the pilot said.
- Utunk javát harmincötezer láb magasságban tesszük meg - jelentette a pilóta.
EnglishThere weren't many finned, oxygen-breathing races flying ships in interstellar space.
Nem akadt sok uszonyos, oxigénnel lélegző faj, ami a csillagközi űrben utazott.
EnglishIt's all right with me, if you're sure none of the flying pieces will hurt you.
Nekem ez is megfelel, csak maga vigyázzon, hogy a szilánkok meg ne sértsék.
EnglishI don't think we can put off energy detection much longer by flying over volcanoes.
Nem hinném, hogy továbbra is álcázni tudnánk az energiakibocsátásunkat vulkánokkal.
English'The sparrows are flying again,' Alan muttered in a distracted, horrified voice.
A verebek újra szállnak motyogta Alan szórakozott, távoli, rémült hangon.
EnglishThe colonel flying Air Force One executed an even better landing than usual.
Az Air Force One-t vezető ezredes még a megszokottnál is simábban tette le a gépet.
EnglishAs they walked, small animals and high-flying birds scattered at their appearance.
Ahogy mentek, apró állatok szökkentek félre, madarak röppentek a magasba a lábuk elől.
EnglishHe reined the big roan about, gray cloak flying, and rode east across the Carolan.
Megfordította a derest, és keletnek vágtatott a Carolanon át, szürke köpenye lobogott.
EnglishOh, when we have the Sec-State flying over, sometimes we check weather data.
A jégkorong-válogatottjuk az NHL-es fiúk ellen játszott tavaly augusztusban.
EnglishFor several leagues the woman rode, her hair flying behind like a pennon.
A nő néhány mérföldön át, lovagolt, haja úgy lobogott mögötte, akár egy zászló.
EnglishSinister rumours of all kinds were flying round, thanks to the Press censorship.
A sajtócenzúra következtében a legkülönfélébb baljós rémhírek terjedtek.
EnglishYwain stood, hair flying in the breeze and hauberk shining, by the man at the tiller.
Ywain szélben röpködő hajával, csillogó páncélingében ott állt a kormányos mellett.
EnglishThe lines formed enormous totemic symbols, but only for an observer flying high overhead.
A vonalak gigászi totemalakokká álltak össze, de csak magasan föntről szemlélve.
EnglishWell, all I have to do is get the contract for Sydney I'm flying down tomorrow.
- Nos, mindössze annyi dolgom van, hogy aláírjam a szerződést Sydneyvel.
EnglishIf I were meant to learn so much about flying, I'd have charts for brains.
Ha arra szántak volna, hogy ennyi mindent megtudjak a repülésről, több eszem lenne.
EnglishWe nearly killed them both, but then there came some women, flying women--
Kicsibe volt, hogy meg nem öltük mind a kettőt, de valami nők jöttek, röpülő nők...