«to finish off» на венгерском

EN

«to finish off» перевод на венгерский

EN

to finish off {глагол}

volume_up
to finish off (также: to carry through, to clear off, to close, to complete)
to finish off (также: to end up, to finish, to pass out, to end up with)
to finish off
to finish off

варианты переводов в англо-венгерском словаре

finish имя существительное
to finish глагол
off прилагательное
off наречие

английские примеры использования для "to finish off"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishI should like to finish off by mentioning the discharge for the other institutions.
A többi intézményre vonatkozó mentesítés megemlítésével szeretném befejezni.
EnglishWhich will finish her off in a month or two, the doctor confided to Bernard.
Ami végezni fog vele egy-két hónapon belül vallotta meg az orvos Bernardnak.
EnglishRight now they're planning their final attack... the one that will finish us off.
Éppen most tervelik ki a végső csapásukat... amely végezni fog velünk.
EnglishHe drew a perfect miniature rose to finish off one corner of the cake.
Romanovich egy tökéletes miniatűr rózsát rajzolt az egyik sütemény sarkába.
EnglishThe Sarge, irritated by this, says: 'Why don't we just finish it off, then?
Az őrmester, aki dühös lett ettől a pillantástól, azt mondja: - Akkor miért nem csináljuk ki?
EnglishIf we don't get by them quickly, they will have reinforcements here to finish us off.
Ha gyorsan itt nem hagyjuk őket, erősítést kapnak, és akkor végünk!
EnglishBut the sim raised a hand before Dors could finish, cutting her off.
A szim azonban nem hagyta, hogy befejezze a mondatát, felemelt kézzel belefojtotta a szót.
EnglishI've had Lufkin on the stand for two and a half hours, and it's time to finish him off.
Két és fél órán keresztül nyaggattam Lufkint, ideje végezni vele.
EnglishTwo divisions of KGB special troops had to be drafted to finish off the affair and mop up the rioters.
A KGB két különleges hadosztályát kellett odaküldeni a lázadók felmorzsolására.
EnglishHowever, it is up to the authorities and politicians in those countries to finish off the job.
Ugyanakkor az érintett országok hatóságain és politikusain múlik az, hogy befejezzék ezt a munkát.
EnglishWe'll go back tomorrow and finish 'em off, Pappy said.
Senki nem megy vissza, és nem intéz el semmit emelte fel a hangját anyám.
EnglishHe'd only one hope-to finish off Molly as quickly as possible.
Csak egy reménye maradt a lehető leggyorsabban végezni Mollyval.
EnglishA mass influx of Turks and exploding parallel societies would finally finish the EU off.
A törökök tömeges beáramlása és a párhuzamos társadalmakban bekövetkező robbanás végleg elintézné az EU-t.
EnglishThe phone call would just finish off the tale of Scribble's madness.
EnglishI should like to finish off by saying to the rapporteur that gay marriage does not exist in the Netherlands.
Befejezésül azt szeretném mondani az előadónak, hogy Hollandiában nem létezik melegházasság.
EnglishAsked me more than once if I couldn't 'finish her off.'
Többször kérdezte, nem tudnék-e véget vetni az egésznek.
EnglishThe Orioles had just one more game to win to finish the Phillies off, he was pleased and surprised to learn.
Mint kiderült, az Oriolesnak már csak egy meccset kellett megnyernie, hogy kicsinálhassa a Philliest.
EnglishIf I were the other side, I'd try to finish them off.
Én a japcsik helyében megpróbálnám mindkettőt elintézni.
EnglishOkay, after we do the subs, we'll Harpoon that one, then we'll close to finish it off, if necessary.
Oké, ha megvoltak a tengeralattjárók, adunk neki is egy Harpoont, aztán ráközelítünk, hogy kivégezzük, ha kell.
EnglishThey were itching to finish their wounded victim off.