«fingertip» на венгерском

EN

«fingertip» перевод на венгерский

volume_up
fingertip {имя существительное}
HU
EN

fingertip {имя существительное}

volume_up
1. анатомия
fingertip
volume_up
ujjbegy {имя существительное}

английские примеры использования для "fingertip"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishThe Edur woman pressed a fingertip to her lips, then seemed to reach a decision.
Az edur nő az ajkához szorította mutatóujját, majd úgy tűnt, sikerült döntenie.
EnglishShe put her bag on the desk and drew a line along the desk with her fingertip.
Táskáját az íróasztalra tette, és az ujja hegyével vonalat húzott az íróasztalon.
EnglishShe pressed her lips and pushed a fingertip around the middle of the lower one.
Elgondolkozott, összeszorította a száját, és a középső ujja hegyét az alsó ajkára nyomta.
EnglishA cautious fingertip prodded it and found it still warm from the heat of someone's body.
Egy óvatos ujjhegy simított végig rajta és még melegnek találta valaki más érintésétől.
EnglishHe looked up again, gently pushing the wand aside with one fingertip, and asked,
Miután alaposan felmérte a bot erejét, a furcsa idegen hanyagul oldalra tolta a hegyét, és megszólalt.
EnglishShe giggled and drew a line along the desk with her fingertip, looking down.
Felnevetett, és az ujja hegyével vonalat húzott végig az íróasztalon, tekintetével az ujját követve.
EnglishHe opened the door wide with a fingertip, as though opening the door himself dirtied him a little.
Ujjhegyével tárta ki az ajtót, mintha ez a művelet némiképp beszennyezné.
EnglishShe paused in the doorway, preoccupied, a fingertip pressed to her lip.
Chris aggodalmasan, ujját az ajkához nyomva megállt az ajtóban.
EnglishWith one fingertip, he traced a line on the worn and dusty stone.
Egyik ujjbegyével körberajzolta egy poros, mállott kő körvonalát.
EnglishShe touched it with her fingertip; a black dot appeared.
Ahogy a lány megérintette ujja hegyével, egy fekete pont jelent meg rajta.
EnglishDwayne had just spit Kilgore Trout's fingertip into Sugar Creek.
Dwayne épp az előbb köpte bele Trout ujja hegyét a Cukor-patakba.
EnglishShe reached up and pulled a fingertip down the side of my cheek.
Kinyújtotta a kezét, és az ujja hegyét végighúzta az arcomon.
EnglishShe reached out and took it on her fingertip and put it to her lips.
EnglishShe giggled and poked the end of my nose with a fingertip.
Kicsit kacarászott, és az ujja hegyével megfricskázta az orromat.
EnglishThis is a 78 year-old man who's lost the end of his fingertip.
Ő egy 78 éves ember, aki elvesztette egy ujjpercének végét.
EnglishFor several seconds she was certain that she could feel the switch straining under her fingertip as it tried to pop on.
Néhány másodpercig határozottan úgy érezte, hogy a gomb megmozdult az ujja hegye alatt.
EnglishShe reached over to him and laid her fingertip over the spot between his brows which was sensitive to the Sight.
Morgaine a fiú homlokára tette az ujját, a két szemöldöke közötti pontra, amely oly érzékeny a Látásra.
EnglishTouch it even with the fingertip and all its life rises to the surface only to vanish in quiet once again.
Ha érintetted, akár csak ujjaid hegyével, nyomban életre kelt a felszín, hogy aztán ismét visszasimuljon a csendbe.
EnglishKurik's face was wet, and when Sparhawk touched his fingertip to his tongue, he could taste the salt brine of the sea.
Kurik bőre nedves volt, és amikor Sparhawk a nyelvéhez érintette az ujja hegyét, érezte a tenger sós ízét.
EnglishOne hand lay upon the control plate set in the table top 9 and Simon had just seen a fingertip press a button there.
Az egyik keze a vezérlőegységen nyugodott, és Simon épp akkor látta meg, amikor ujjával megnyomott egy gombot.