«engineering» на венгерском

EN

«engineering» перевод на венгерский

volume_up
engineering {имя существительное}

EN engineering
volume_up
{имя существительное}

engineering (также: technology, technics)
volume_up
technika {имя существительное}
Unbelievable as it may now sound, that keyboard layout was designed in 1873 as a feat of anti-engineering.
Bármily hihetetlenül is hangzik, ezt a billentyűkiosztást 1876-ban a technika egyik antivívmányára tervezték.
The huge 747-400, however, was a marvel of design and a triumph of engineering, brilliantly conceived and soundly con-structed.
A hatalmas repülőgép azonban a technika csodája volt, a mérnökök büszkesége, csodálatosan megszerkesztett és megépített gépezet.
An elegant and fairly typical piece of superb Japanese engineering, only in this case it didn't work because of the bad electrical cable at the steel plant.
Csakhogy ebben az esetben a nagyszerű japán technika elegáns és meglehetősen tipikus darabja nem működött, mert a galvanizáló üzemben tönkrement egy kábel.
engineering
volume_up
műszaki tudományok {имя существительное}
Ennyit a műszaki tudományok kiszámíthatatlanságáról.
The number of women in engineering has also risen in the past twenty years, but not by nearly as much as in other occupations and scientific disciplines.
A műszaki tudományok terén is nőtt a nők száma az elmúlt 20 évben, azonban korántsem annyira, mint más szakmákban és tudományterületeken.
engineering (также: art)
volume_up
mesterkedés {имя существительное}
engineering (также: automation)
volume_up
gépesítés {имя существительное}
engineering (также: cross, fraud, intrigue, machination)
volume_up
fondorlat {имя существительное}
engineering
volume_up
gépészet {имя существительное}
engineering
volume_up
gépszerkesztés {имя существительное}
engineering
volume_up
hadmérnökség {имя существительное}
engineering (также: machination)
volume_up
machináció {имя существительное}
engineering
volume_up
mérnöki munka {имя существительное}
I have no question that the physics, the engineering to get us down to the point where all of us can afford orbital space flight is around the corner.
Az nem kérdéses hogy a fizika, a mérnöki munka elvezet minket addig a pontig ahol mindannyiunk megengedheti majd magának az űrrepülést.
engineering
volume_up
mérnöki tudomány {имя существительное}
engineering
volume_up
mérnökség {имя существительное}

Синонимы (английский) для "engineering":

engineering

английские примеры использования для "engineering"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishThat could only mean they had impressive engineering expertise available to them.
A hajtóművek teljesítményét fokozták, ugyanakkor csökkentették a belső teret.
EnglishThe fact is that we cannot afford to turn our backs on green genetic engineering.
Azt ugyanis nem engedhetjük meg magunknak, hogy a zöld géntechnológiáról lemondjunk.
EnglishHe'd translated all of the engineering gobbledygook into plain, clear language.
Egyszerű, könnyen érthető nyelvezetűvé formálta át az egész technológiai zagyvalékot.
EnglishThe real key to that was the genetic engineering done on the original Ebola.
Az volt a kulcsa, hogy az eredeti Ebolát genetikailag meg tudják változtatni.
EnglishWe must have the best engineering schools in the world and we must support them.
Nekünk kell rendelkeznünk a világ legjobb mérnöki iskoláival és azokat támogatnunk kell.
EnglishThe top eighteen floors were occupied the College of Emotional Engineering.
A legfelső tizennyolc emeletet az Érzelmi Manipulációs Kollégium foglalta el.
EnglishThis is not very gratifying after more than a century of devoted engineering effort.
Ez nem valami fényes eredmény, különösen egy évszázados mérnöki erőfeszítés után nem.
EnglishI need you back in Engineering to get me all the emergency power you can.
Térjen vissza a gépházba és keressen meg minden lehetséges energia vésztartalékot.
EnglishGenetic engineering coupled with polymer physiotechnology coupled with xenotransplantation.
Géntechnológia, polimer fiziotechnológiával és xenotranszplantációval párosítva.
EnglishBut, taken detail by verbal detail, what a superb piece of emotional engineering!
De ami a megfogalmazás részleteit illeti, az érzelmi manipulálás milyen csodálatos példája!
English`A middie sometimes knows things even the engineering officers never find out, Dennie.
Egy kadét sokszor olyan dolgokat is tud, amire egy mérnöktiszt sosem gondolna, Dennie.
EnglishTogether, they form an unpleasant cocktail of old Soviet design and American engineering.
Ezek együttesen a szovjet tervezés és az amerikai kialakítás kellemetlen elegyét adják.
EnglishI am definitely not of the opinion, however, that genetic engineering is required to do this.
De nem feltétlenül osztom azt a véleményt, hogy ehhez génmódosításra lenne szükség.
EnglishYou'll have to use the hand-crank shredders if Engineering can't get the power back on.
A kézi papír-vágót kell használnotok, ha a gépészek nem tudják visszakapcsolni az áramot.
EnglishNow, social engineering is generating an unusual paradox in the Union.
A társadalmi manipuláció most egy szokatlan paradoxont teremt az Unióban.
EnglishBut if any of you have studied electrical engineering, we can also create a short circuit.
De ha valaki itt tanult villamosmérnökit, rövidzárlatot is tudunk okozni.
English. - (DE) 70% of the European population are opposed to genetic engineering.
írásban. - (DE) Az európai lakosság 70%-a ellenzi a géntechnológiát.
EnglishThat is why climate change must be seen above all as a problem of industrial engineering.
Mindenekelőtt ezért kell az éghajlatváltozást az ipari tervezés problémájának tekinteni.
EnglishMetal-working, petrochemicals and mechanical engineering are the main industries.
Vezető iparága a fémfeldolgozás, a petrolkémia és a gépgyártás.
EnglishI know mechanical engineering, some electrical, but not the high-energy stuff.
Tanultam gépészetet, egy kis elektromosságtant is, de a nagy energiájú szerkezetekhez nem értek.

Другие слова