«to end up» на венгерском

EN

«to end up» перевод на венгерский

volume_up
to end up {глаг.}

EN to end up
volume_up
{глагол}

to end up (также: to end, to finish, to perfect, to end up with)
volume_up
bevégez {глаг.}
volume_up
végez {глаг.}

английские примеры использования для "to end up"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishThis can lead to the poverty continuing, so that they also end up poor in old age.
Ez a szegénység folyamatosságához vezethet, így időskorukban is szegények lesznek.
EnglishMany of these people end up, unfortunately, in the hands of Bedouin traffickers.
Sokan közülük azonban sajnálatos módon a beduin embercsempészek karmai között végzik.
EnglishA slow foxtrot makes your back ache, and your partner may end up disappointed.
A lassú tánctól megfájdulhat az ember háta, és a partnere is csalódott lesz.
English'Yeah; you might end up getting zapped into another dimension or something-'
Na igen, még az is lehet, hogy egy másik dimenzióban kötsz ki, vagy ilyesmi...
English'I thought I was gonna end up spendin the night out there, then I saw the light.'
- Már azt gondoltam, hogy a végén az éjszakát odaki töltöm, azután megláttam a fényt.
EnglishOtherwise we will end up knowing the price of everything and the value of nothing.
Különben úgy járunk majd, hogy mindennek tudjuk az árát, de semminek sem az értékét.
EnglishAs a result, we end up in a situation in which drastic action is required.
Ennek eredményeképpen olyan helyzet állt elő, amely drasztikus fellépést kíván.
EnglishIf that protocol is ever breached, God knows where the world will end up.
Ha pedig azt a jegyzőkönyvet valaha is megsértik, Isten tudja, hová jut a világ.
EnglishThese always end up being a photograph at the end, or more like an etching in this case.
A végén mindig fényképek lettek belőlük, vagyis inkább metszet ebben az esetben.
EnglishYou might end up just doing sightseeing, Mrs. Foley told them, almost believing it.
Lehet, hogy csak városnézés lesz belőle felelte Mrs. Foley, és talán úgy is gondolta.
EnglishIf we end up imposing fines, then we will not have achieved our objective.
Ha oda jutunk, hogy bírságokat szabunk ki, akkor nem értük el célkitűzésünket.
EnglishIf we just went north, we should end up on the same parallel as the capital, eventually.
Ha északnak tartunk, egy idő múlva a fővárossal azonos magasságba kell jutnunk.
EnglishAs they neared the West End the taximan drew up, unbidden, at a discreet pub on a corner.
A West End közelében a taxis kérés nélkül megállt egy diszkrét sarki kocsmánál.
EnglishReportedly 80% of North Koreans in China end up as trafficking victims.
Állítólag a Kínában élő észak-koreaiak 80%-a az emberkereskedelem áldozatává válik.
EnglishHe'd end up with a subministerial job somewhere or other, shuffling papers.
Talán annak erejéig felhasználhatja őket, hogy eljusson majd egy jobb élelmiszerboltba.
EnglishIt is essential that it does that as otherwise, we will end up fragmented again.
Ez alapvető fontosságú, mert máskülönben ismét megosztottak leszünk.
EnglishMust be the xeason the bastards are trying this end run up the coast.
Ez lehet az oka, hogy a gazemberek ezen az oldalon próbálnak meg feljutni a parton.
EnglishUnless we find a safe harbor soon, we're all going to end up like your friend Mr.
Ha nem találunk időben egy kikötőt, könnyen úgy járhatunk, mint Mr. Coors.
EnglishYou'll end up in school anthologies, but not on the stands in train stations.
Kukkantson csak be egyszer az üvegajtón, milyen sok az alkalmazottam.
EnglishHe may end up running the Wendy's in Billings, Montana, for all I know.
Amennyire én tudom, valószínűleg Montanában, Billings-ben, Wendynél fog majd kikötni.