«control» на венгерском

EN

«control» перевод на венгерский

volume_up
control {имя существительное}
volume_up
to control {глаг.}

EN control
volume_up
{имя существительное}

control (также: check, checkout, monitoring, supervision)
volume_up
ellenőrzés {имя существительное}
Control by Member States of the Commission's exercise of implementing powers (
A Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzés (
There have always been efforts to centralise control within the European Union.
Mindig voltak erőfeszítések az Európai Unión belüli ellenőrzés központosítására.
This releases future military intervention from democratic control.
Ezzel a jövőbeli katonai beavatkozások kicsúsznak a demokratikus ellenőrzés alól.
control (также: command, direction, guidance, handle)
volume_up
irányítás {имя существительное}
He was speaking in English, the international language of air traffic control.
Angolul beszélt, a légiforgalmi irányítás nemzetközi nyelvén.
Firstly, who is responsible for the lack of control in the euro system?
Először is, ki a felelős az irányítás hiányáért az eurórendszerben?
That is the parliamentary embodiment of ownership and control.
Ez a birtoklás és az irányítás parlamenti megtestesülése.
control (также: charge, custody, oversight, supervision)
volume_up
felügyelet {имя существительное}
There is double speak here, with EU control overturning principle.
Kettős beszédnek vagyunk szemtanúi, ahol az uniós felügyelet felrúgja az elvet.
'Strong' means subject to democratic and parliamentary scrutiny and control.
Az "erős” kifejezés demokratikus és parlamenti ellenőrzés mellett, illetve felügyelet alatt értendő.
For these reasons, the Tibetan refugees in Nepal are kept under strict control at all times.
Emiatt a Nepálban élő tibeti menekülteket folyamatosan szigorú felügyelet alatt tartják.
control (также: guidance, actuation)
volume_up
vezérlés {имя существительное}
It had risen smoothly and silently as he worked the wheels and levers and knobs in the control turret.
Maga a vezérlés gyerekjátéknak tűnt, bár az ide-oda cikázó tűz által kirajzolt ábrákkal nemigen tudtunk mit kezdeni.
A vezérlés... emiatt fagyott le.
control (также: authority, supremacy)
volume_up
fennhatóság {имя существительное}
To Admiral Yin, it was only a matter of time before all of the Nansha Dao returned to Chinese control.
Jin tengernagy számára csak idő kérdése volt, mikor tér vissza a Nansa Dao a kínai fennhatóság alá.
control (также: con, ruling, helm)
volume_up
kormányzás {имя существительное}
Totalitarian or authoritarian forms of government often have very unobtrusive beginnings and very refined methods of social control.
A kormányzás totalitárius és tekintélyelvű formái gyakran kevéssé feltűnő módon kezdődnek, és rendkívül kifinomult társadalmi ellenőrzési formákkal bírnak.
We read this road map as a tightly controlled, slow transition towards a civilian government where the military still plays a dominant role.
A mi értelmezésünkben ez az útvonalterv szigorúan ellenőrzött, lassú átmenetet jelent a polgári kormányzás felé, amiben a katonaság továbbra is döntő szerepet játszik.

Синонимы (английский) для "control":

control

английские примеры использования для "control"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishThe Martian troops, moreover, had no control over where their ships were to land.
Nem tudták továbbá a marsbéli katonák irányítani a hajóikat, hol érjenek földet.
EnglishAnd, if I may speak frankly... your control over your military concerns us too.
És őszintén szólva,... az ön katonai erőin belüli fegyelem is aggaszt bennünket.
EnglishHad he said things, revealed things, while Beaumont had been in control of him?
Vajon elmondott dolgokat elárult dolgokat, míg Beaumont az uralma alatt tartotta?
EnglishWe'll have everything under control in Chyrellos just as soon as Wargun gets here.
Ha Wargun ideér, Chyrellosban pillanatok alatt minden az irányításunk alá kerül.
EnglishShe felt high-pitched laughter building in her, and she struggled to control it.
Hirtelen hisztérikus nevetés tört ki benne, valahol mélyen, alig bírta megfékezni.
EnglishUnder control of the wendigo, the spirit seemed inclined to play with its prey.
Úgy tűnt, hogy a vendigó irányítása alatt a szellem eljátszadozik az áldozatával.
EnglishThe CO looked at his own fire-control director and the four red solution lights.
A parancsnok a tűzvezérlési tisztre és a négy vörös készenléti lámpára nézett.
EnglishThe kitchen was that way, and there would, doubtless be people there to control.
Arra volt a konyha, nem kétséges, hogy vannak ott emberek, akiket őrizni kell.
English. - is still burning out of control.
A régi városcsarnokban keletkezett tűz... - még mindig korlátlanul terjed tovább.
EnglishThis helps the user to identify which values are allowed in a pattern control.
Ez segíti a felhasználókat a maszkolt mezőben megengedett értékek felismerésében.
EnglishAnd some anger boiled in him again, something too dreadful for him to control.
Õbenne megint fortyogott a harag, túlságosan ijesztően, semhogy fékezhette volna.
EnglishAlthough he was drinking at eleven at night, Dantley appeared to be in control.
Bár este tizenegykor is poharazgatott, Dantley láthatóan ura volt a mozdulatainak.
EnglishThe only thing she could control was her appearance when the newsmen arrived.
Csak arra volt energiája, hogy rendbe hozza magát, mire a firkászok megérkeznek.
EnglishFitch was very aware of how desperate he sounded, but he was no longer in control.
Fitch érezte, milyen kétségbeesett a hangja, de már nem tudott uralkodni magán.
EnglishThose people down there, they control our fate and the fate of every other mutant.
Azok az emberek odalenn, irányítják a sorsunkat és a sorsát minden más Mutánsnak.
EnglishI myself am responsible for own resources on the Committee on Budgetary Control.
Én magam a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban a saját forrásokért vagyok felelős.
EnglishI do not want any more control coming to this sinister and corrupt institution.
Nem akarok több ellenőrzést a kezébe adni ezeknek a sötét és korrupt intézménynek.
EnglishThe air was thin at this height, one hundred fifty feet above the control room.
A levegő ritka volt ebben a magasságban, negyvenöt méterrel a vezérlőfülke felett.
EnglishThe HACCP system provides a hazard analysis and a critical control point method.
A HACCP-rendszer a veszélyelemzést és a kritikus ellenőrzési pont módszert jelenti.
EnglishCabin temperature normal, but you can hear the whine of the temperature control.
Kabinhőmérséklet: normális, de hallhatja a hőmérsékletszabályozó nyüszítését.