«calendar» на венгерском

EN

«calendar» перевод на венгерский

volume_up
calendar {имя существительное}
EN

calendar {имя существительное}

volume_up
1. общее
calendar
volume_up
naptár {имя существительное}
Select this option to use a specific calendar file, instead of the standard KDE calendar.
Jelölje be ezt az opciót, ha egy megadott naptárfájlt szeretne használni a standard KDE naptár helyett.
But the calendar the Air Force colonel had consulted related to 1961.
Csakhogy a naptár pontatlanul jelezte a napnyugta időpontját.
Of course, the calendar tells us that Carrie was conceived later that same year ...
A naptár tanúsága szerint azonban Carrie nem sokkal ezután fogant, még ugyanabban az évben...
2. "almanac"
calendar (также: almanac)
volume_up
almanach {имя существительное}
3. "list"
calendar (также: bill, blotter, catalogue, list)
volume_up
jegyzék {имя существительное}
calendar (также: blotter, list, roll, docket)
volume_up
lajstrom {имя существительное}
4. "daily plans"
calendar (также: agenda, programme, order of the day)
volume_up
napirend {имя существительное}

английские примеры использования для "calendar"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishI was the page from yesterday's calendar crumpled at the bottom of the waste basket.
Egy szemétkosár mélyére dobott, összegyűrt tegnapi oldala voltam egy naptárnak.
EnglishThe European Parliament has adopted the calendar of plenary sessions for 2011.
írásban. - (PT) Az Európai Parlament elfogadta 2011. évi plenáris üléseinek naptárát.
EnglishAshlar, who was this saint who had no feast in the church calendar?
Ami meg Ashlart illeti, ki ez a szent, aki nem is szerepel az egyházi kalendáriumban?
EnglishColonel Wilder's secretary glanced at her appointment calendar and smiled.
Wilder ezredes titkárnője előjegyzési naptárára pillantott, és elmosolyodott.
EnglishThis directive harmonises the calendar of the application of summer time in the EU.
Ez az irányelv összehangolja a nyári időszámítás alkalmazását az EU-ban.
EnglishMy trial calendar is full, Your Honor, Drummond says without standing.
A tárgyalási naplóm tele van, bíró úr jelenti ki Drummond anélkül, hogy felállna.
EnglishThat is why we have set out a detailed calendar of new regulatory proposals.
Ezért határoztuk meg az új szabályozási javaslatok részletes ütemtervét.
EnglishMiss Ellis left the room, returned with an office memorandum calendar and turned the pages.
- Miss Ellis kiment, majd visszajött egy előjegyzési naptárral, és fellapozta.
EnglishAvery snapped his fingers at the other one and pointed at his desk calendar.
Avery a másik titkárnő felé csettintett az ujjával, és az asztalán álló naptárra mutatott.
EnglishHarry flipped through his calendar, found a spot, and made a note.
- Harry belelapozott a naptárába, talált egy üres foltot, és bejegyzett valamit.
EnglishHe circles the words going to Derry on his desk calendar, then grabs his briefcase.
Bekarikázza a Derrybe megyek szavakat az asztali naptáron, azután megmarkolja az aktatáskát.
EnglishIn the calendar proposed, there is a reference to the date of the elections in 2009.
A javasolt naptárban utalás történik a 2009-es választás időpontjára.
EnglishYou forgot, just the way you keep forgetting to change February on that damned calendar.
Úgy, ahogy a februárt is elfelejti továbblapozni ezen a rohadt naptáron.
EnglishThe answer is: He eats dates from the calendar and drinks water from the springs of the bed.
Válasz: Megette az almákat az almáriumból, és megitta a forrásvizet a forrásmunkákból.
EnglishBut now that we know he can't read a goddamn calendar makes me a little edgy.
De jelenleg csak annyit tudunk, hogy nem ismeri az istenverte naptárt, ami egy kicsit idegesít.
EnglishI also raised a point of order concerning the calendar and it is an important point.
Én is felvetettem egy ügyrendi kérdést az ülésnaptárral kapcsolatban, és ez egy fontos kérdés.
EnglishThe life of a very important lawyer revolves around only one thing: the trial calendar.
Egy fontos ügyvéd élete egyetlen dolog körül kering, amit úgy hívnak, hogy tárgyalási napló.
EnglishIf I understand correctly, this is about the vote on the 2012 calendar.
Ha jól értem, a 2012. évi ülésnaptárra vonatkozó szavazásról van szó.
EnglishMr President, I have only a brief remark regarding the parliamentary calendar next year.
Elnök úr, mindössze rövid észrevételt tennék a Parlament jövő évi üléseinek naptárát illetően.
EnglishE. calendar exactly.
Ennek figyelembevételével a Birodalom huszonötmillió bolygója közül 1 224 675 lehetett a Föld.