EN

bolt {имя существительное}

volume_up
1. общее
bolt (также: bolting, fastener, fastening, finger)
volume_up
retesz {имя существительное}
The ancient weapon was single shot; a sliding bolt had to be operated to reload it.
Ez a régi fegyver egylövetű volt, a retesz segítségével lehetett újratölteni.
The bolt, a quarter inch of steel in diameter, showed no signs of loosening.
A retesz, egy centiméter átmérőjű acélrúd, semmi jelét nem mutatta, hogy engedne.
Retesz csikorgott, és az ajtó egyik szárnya befelé húzódott.
bolt (также: screw, twist, male screw)
volume_up
csavar {имя существительное}
The initial turns came hard, but soon the bolt allowed itself to be withdrawn.
Az elején egy kicsit erőlködnie kellett, de végül egész könnyen kijött a csavar.
It took another forty minutes, but finally all the bolts came out.
Újabb háromnegyed óráig vesződött, de végre az összes csavar engedett.
The other four were for thin bolts with which he fixed the timer to the exterior of the cabinet.
A másik négybe négy kis csavar került, ezekkel rögzítette az időzítőt a szekrénykén.
bolt (также: arrow, shaft)
volume_up
nyílvessző {имя существительное}
As she approached, a bolt took the sorceress through the shoulder.
Egy nyílvessző a vállán érte a varázslónőt.
That bolt may be the only thing holding a blood vessel together.
Lehet, hogy ez a nyílvessző tart zárva egy főeret.
But there was no faltering in its flight, no sign that it had taken any hurt from the bolt.
A repülés íve azonban nem tört meg, semmi jelét sem adta, hogy a nyílvessző megsebesítette.
bolt
volume_up
villámcsapás {имя существительное}
A thin silver lightning-bolt jigjagging top to bottom on the driver's side.
Vékony, ezüst villámcsapás húzódott cikcakkban a vezető előtti rész alján.
Lestat a villámcsapás gyorsaságával ölt és ivott vért.
[mind bolt, dark and huge, sent to slay, roaring through the vaults...]
[hatalmas, sötét mentális villámcsapás, mely gyilkos fénnyel repül át a járatokon...]
bolt (также: latch)
volume_up
zárnyelv {имя существительное}
Az ajtó becsapódott és helyére került egy zárnyelv is.
I hoped to expose the lock's bolt, but what I came to was a stout metal sleeve into which the bolt had been seated.
Reméltem, hogy kiszabadítom a zár nyelvét, de egy vastag acéllemezhez értem, abba futott bele a zárnyelv.
Sparhawk closed his fist about the latch and twisted very slowly until he felt the bolt grate open.
Sparhawk megfogta a kilincset, és lassan nyomni kezdte lefelé, amíg meg nem érezte, hogy a zárnyelv enged.
bolt (также: lock)
volume_up
závárzat {имя существительное}
A závárzat keskeny zárszerkezetet tartalmazott, amely most zárva volt.
The mumbling of the priest was a helpless counterpoint to the crackling of twenty rifle bolts as the soldiers charged and cocked their carbines.
A katonák csőre töltötték puskájukat, és a pap halk mormogása reménytelenül beleveszett a húsz závárzat kattanásába.
bolt (также: glint)
volume_up
felvillanás {имя существительное}
bolt
volume_up
rigli {имя существительное}
bolt (также: fastener, fastening, latch, valve)
volume_up
tolózár {имя существительное}
2. техника
bolt
volume_up
csapszeg {имя существительное}
HU

bolt {имя существительное}

volume_up
bolt (также: iroda, lakás, hivatal, üzlet)
volume_up
shop {имя существительное}
Ebből kifolyólag a bolt visszatérítette Mirek részére a vételárat.
Mirek was therefore able to obtain a refund from the shop.
A bolt, mint akármelyik másik, vakon tekintett a Fő utcára.
The shop was closed and dark, like all the shops on Lower Main Street.
Amikor rágyújtott, megkérdezte tőle: - Van valami curry-bolt a Crouch Hill Roadon?
As he lit it he asked, 'Is there a curry shop on Crouch Hill Road?'
bolt (также: készlet, tartalék, üzlet, raktár)
volume_up
store {имя существительное}
Odabentről madarak rikácsolása hallatszott: a bolt utolsó foglyaié.
There was a din of birds from inside: the store's last captives.
A következő bolt egy elektronikai áruház volt, ahol CD-lejátszókat nézegetett.
The next stop was an electronics store, where he looked at some CD players.
És nincs apádüte, nincs átadás, Nincs törlés, és ez az egész bolt a vár!
And no touch-backs, no do-overs, no erasies, and in this whole store is home free!

Синонимы (английский) для "bolt":

bolt

английские примеры использования для "bolt"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishShe entered and seated herself, while Visbhume closed the door and shot the bolt.
Glyneth bent leült egy székre, Visbhume pedig becsukta és elreteszelte az ajtót.
EnglishWe went into the passage and he made the inner bolt rise and go into its brackets.
Helyére parancsolta a belső keresztgerendát, és a két kezével rakta föl a külsőt.
EnglishWeir waited for a bolt from the pinbeam, which hadn't yet been completely adjusted.
Weir várta a sugárvető villanását, amit a másik még nem állított be tökéletesen.
EnglishShe broke the contact before his mind bolt could do more than leap toward her.
Gyorsan megtörte a kapcsolatot, mielőtt még az ördög elméje elérhette volna őt.
English** *** Rokan winced as the healer gently probed the wound around the crossbow bolt.
Rokan felszisszent, amikor a gyógyító gyengéden megvizsgálta a nyíl ütötte sebet.
EnglishHe sat bolt upright in bed, ignoring the flare of pain which shot up his legs.
Paul hirtelen felült az ágyban, nem törődve a lábába hasító tüzes fájdalommal.
EnglishNow Father took hold of the mighty bolt which had held them shut for thirty years.
És apám most megragadta a hatalmas reteszt, amely harminc éve elzárta azt a kaput.
EnglishA bolt of lightning struck at it from somewhere, briefly outlining it in glory.
Valahonnan egy villám csapott belé, és egy pillanatra megvilágította pompás alakját.
EnglishNo sooner had Rita slid the bolt than they were knocking and pulling the bell.
Rita még alig jött el az ajtótól, máris felhangzott a kopogás és a csengetés.
EnglishHe knocked the catch loose with the heel of his hand and the bolt drew back easily.
A tenyere peremével kilökte a pecket; a reteszt most már könnyen el lehetett húzni.
EnglishHe sits bolt upright in wonder in his bedchamber, his eyes leaking blue-white fire.
Egyenesen felül a hálótermében, szemeiből kékesfehér lángnyelvek szivárognak.
EnglishAfter too long a hesitation, I quietly closed the door and engaged the dead-bolt.
Némi hezitálás után halkan becsuktam az ajtót, és ráfordítottam a reteszt.
EnglishAll this for only some day-old information and a discarded restraining bolt.
És mindezért pusztán többnapos információt meg egy eldobott visszafogópecket adott.
EnglishThe chain-link fence at the rear of the premises proved no match for the bolt cutters.
A terület hátsó részét övező drótkerítés nem jelentett akadályt a drótvágónak.
EnglishSitting bolt upright in the car, Mrs. McGillicuddy was unable to relax.
Mrs. McGillicuddy egyenes derékkal ült a kocsiban, és képtelen volt megnyugodni.
English'That was a crossbow bolt, and it would have taken you right between the shoulder-blades.
Ez egy számszeríj lövedéke volt, és pontosan a két lapockád közé fúródott volna.
EnglishA blue-green laser bolt sizzled through the spot where he had been seconds before.
Kékeszöld lézersugár sistergett át azon a helyen, ahol az előbb még volt.
EnglishHe started to turn around, but a monstrous bolt of pain shot up his neck.
Mepróbált megfordulni, de éktelen fájdalom hasított ostorcsapásként a nyakába.
EnglishMadouc indicated a bolt of cornflower blue and another of nubbled white linen.
Madouc rámutatott egy vég búzavirágkék anyagra és egy vég fehér vászonra.
EnglishJack was locked in the pantry behind a hefty steel bolt and a thick wooden door.
Jack be van zárva a kamrába, egy erős acélretesz és vastag faajtó mögé.