«angular» на венгерском

EN

«angular» перевод на венгерский

volume_up
angular {прилаг.}

EN angular
volume_up
{прилагательное}

1. общее

angular (также: square, boxy, angled)
volume_up
szögletes {прилаг.}
He was a lanky sallow person with an angular face three or four days behind the razor.
Ványadt, sápadt ember volt, szögletes arccal, három-négynapos szakállal.
The moon shone full on her, but the hat shadowed her small angular white face.
Fürdött a telehold fényében, de a kalap árnyékot vetett szögletes, fehér arcocskájára.
She, angular and horsey, adored the countryside as much as he loathed it.
A szögletes és közönséges asszony legalább annyira imádta a vidéki életet; amennyire ő gyűlölte.

2. "person"

angular (также: awkward, clumsy, gauche, gawky)
volume_up
esetlen {прилаг.}
Angular and graceless, he looked as if he had been assembled from a pile of dry sticks by an apprentice god.
Szögletes és esetlen volt, mintha egy tanonc isten állította volna össze egy nyaláb száraz vesszőből.
angular
volume_up
merev {прилаг.} (ember)

Синонимы (английский) для "angular":

angular
English

английские примеры использования для "angular"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishOne climbed the ladder affixed to the side and elevated the oddly angular dish.
Egyikük felmászott a kocsi oldalán levő létrán, és feljebb emelte a tányért.
EnglishThe clear water mirrored the clear sky and the angular bright constellations.
A tiszta vízben világosan látszottak az égi csillagképek sokszögű tükörképei.
EnglishSkin like bleached vellum, limbs too long and angular with too many joints.
Bőre hófehér volt, végtagjai valahogy túlságosan hosszúak, túl sok ízülettel.
EnglishSo it measures acceleration, angular acceleration -- like a human ear, inner ear.
Ez méri a gyorsulást, szöggyorsulást -- mint az emberi fül, a belső fül.
EnglishAnd before that lay a fourth stone, as unpolished, unshaped and angular as the others.
Előtte hevert a negyedik kő, éppolyan csiszolatlan, alaktalan, mint a többi.
EnglishIt was printed in block letters very like Roman printing, angular and clean.
A szöveget a római feliratokhoz hasonló nagy, nyomtatott betűkkel írták:
EnglishThey turned to see a tall, angular, black-dressed creature walking into the lounge.
Nyakigláb, talpig feketébe öltözött lény lépett a társalgóba.
EnglishYou can set the angular size, the shape, and the color of your new symbols.
Meg lehet adni az új szimbólum szögméretét, alakját és színét.
EnglishIt put a big hoof down among some angular stones, teetered, then recovered.
Vaddo megbotlott, de sikerült visszanyernie az egyensúlyát.
EnglishThe frost at her feet burgeoned into angular ice, which then crawled into the cave mouth.
A talpa alatt a dér hamar emelkedni kezdett, jégoszloppá, mely gyorsan a barlang bejárata felé terjedt.
EnglishAngular boulders of mud, now frozen and rimed, had rolled across the snow and ringed the area in a rough circle.
Jeges, keményre fagyott sárdarabok hevertek a szikla körül, durván kör alakban.
EnglishThe angular features were strained, the thin line of his mouth hard.
EnglishThe lean face was a mask of dark hollows and angular lines that seemed the wrappings of some perpetual enigma.
A sötét barázdákból, éles vonalakból álló sovány arc mintha egy örök talány burkolata lett volna.
EnglishEnter the desired angular size for the field-of-view (FOV) symbol.
EnglishA flush of defiance lent a glow of health to the entomologist's pale, angular face for the first time since Bobby had met him.
Nekünk erre vigyáznunk kell, és ezt ha másképp nem tudjuk, erőszakkal is el akarjuk érni.
EnglishMiss Minton was thin and angular, her neck was stringy.
EnglishGenar-Hofoen stared at the tall, angular creature.
EnglishThe voice which answered the phone was angular and cold.
EnglishAngular momentum in z direction in arbitrary units.
EnglishHelmed, the shoulders angular with plates of armour.