Перевод
Lexiophiles
Инструменты и плагины
Фразы
Словарь Упражнения Перевод
 
Английский<>Испанский

Предложенные варианты перевода giuliadedo

back to profile

Французский

Итальянский

vidéoconférence {ж.р.} [с-ва связи] [слож.сл.] videoconferenza {ж.р.} [с-ва связи] [слож.сл.]

Английский

Итальянский

height difference {сущ.} dislivello {м.р.}
kind of dessert, to be served chilled {сущ.} semifreddo {м.р.}
to spite {перех.гл.} indispettire {перех.гл.} (подтвердить)
watchstrap {сущ.} cinturino {м.р.}
to place {перех.гл.} disporre {перех.гл.}
bacon {сущ.} [пищ.] pancetta {ж.р.} [пищ.]
to entertain {перех.гл.} divertire {перех.гл.}
slip {сущ.} lapsus {м.р.}
boxer {сущ.} pugile {м.р.}
henceforth {нареч.} d´ora in poi {нареч.}
gas oil {сущ.} gasolio {м.р.}
toothbrush {сущ.} spazzolino (da denti) {м.р.}
consistency {сущ.} coerenza {ж.р.}
of age [идиом.] maggiorenne {прил. м.р./ж.р.}
infinite {прилаг.} infinito {прил. м.р.}
clerk {сущ.} impiegato {м.р.}
canteen {сущ.} mensa {ж.р.}
ruler {сущ.} righello {м.р.}
party {сущ.} festa {ж.р.}
flatmate {сущ.} coinquilino {м.р.}
to lend {перех.гл.} prestare {перех.гл.}
ice cream {сущ.} [слож.сл.] gelato {м.р.}
lipstick {сущ.} rossetto {м.р.}
entertainment {сущ.} intrattenimento {м.р.}
theatre {сущ.} teatro {м.р.}
happy birthday [идиом.] buon compleanno [идиом.]
clip {сущ.} [кино и тел.] spezzone {м.р.} [кино и тел.]
normally {нареч.} normalmente {нареч.}
incomprehensible {прилаг.} incomprensibile {прил. м.р./ж.р.}
colander {сущ.} scolapasta {м.р.}
success {сущ.} successo {м.р.}
chicken {сущ.} pollo {м.р.}
forbidden {прилаг.} proibito {прил. м.р.}
described {прилаг.} descritto {прил. м.р.}
turquoise {сущ.} [мин.] turchese {м.р.} [мин.]
clutch bag {сущ.} [мода и одеж.] [слож.сл.] pochette {ж.р.} [мода и одеж.]
equilibrist {сущ.} equilibrista {м.р./ж.р.}
unquestioned {прилаг.} indiscusso {прил. м.р.}
finger food [пищ.] [идиом.] stuzzichini {м.р., мн.ч.} [пищ.]
happy hour [идиом.] aperitivo {м.р.}
enhanced {прилаг.} potenziato {прил. м.р.}
to purify {перех.гл.} depurare {перех.гл.}
to articulate {перех.гл.} scandire {перех.гл.}
humble {прилаг.} umile {прил. м.р./ж.р.}
thief {сущ.} ladro {м.р.}
bricklayer {сущ.} [строит. ] muratore {м.р.} [строит. ]
looseness {сущ.} sregolatezza {ж.р.}
chancer {сущ.} opportunista {м.р./ж.р.}
opportunist {прилаг.} opportunista {прил. м.р./ж.р.}
seamless {прилаг.} che scorre bene [идиом.]
seamless {прилаг.} [мода и одеж.] senza cuciture {прилаг.} [мода и одеж.] [идиом.]
chauvinist {прилаг.} maschilista {прил. м.р.}
shamrock {сущ.} trifoglio {м.р.}
undefined {прилаг.} indefinito {прил. м.р.}
mountain pasture {сущ.} alpeggio {м.р.}
shrimps {сущ.} [пищ.] gamberetti {м.р.} [пищ.]
disco-goer {сущ.} [разговор.] discotecaro {м.р.} [разговор.]
sleepyhead {прилаг.} dormiglione {прил. м.р.} [разговор.]
stylish {прилаг.} stiloso {прил. м.р.} [разговор.]
hedonist {прилаг.} edonista {прил. м.р./ж.р.}
coffee addicted {прилаг.} [слож.сл.] caffeinomane {прил. м.р./ж.р.} [разговор.]
ripped {прилаг.} [разговор.] palestrato {прил. м.р.} [разговор.]
happiness {сущ.} felicità {ж.р.}
offline {прилаг.} [инф.тех.] disconnesso {прил. м.р.} [инф.тех.]
to think about {неперех.гл.} riflettere {неперех.гл.}
to avenge {перех.гл.} vendicare {перех.гл.}
estoppel {сущ.} [юриспр.] preclusione {ж.р.} [юриспр.]
power of attorney {сущ.} [юриспр.] [идиом.] procura {ж.р.} [юриспр.]
escrow {сущ.} [юриспр.] atto depositato presso terzi {м.р.} [юриспр.]
mercifully {нареч.} pietosamente {нареч.}
As Valentine´s Day is the commemoration of love, Saint Faustino (Feb 15th) is celebrated in Italy as single people´s day. San Faustino {м.р.} [идиом.]
penniless {прилаг.} squattrinato {прил. м.р.} [разговор.]
bow tie {сущ.} [мода и одеж.] [слож.сл.] papillon {м.р.} [мода и одеж.]
daily intake {сущ.} apporto quotidiano {м.р.}
baking tray {сущ.} [пищ.] teglia per dolci {ж.р.} [пищ.]
to duplicate {перех.гл.} duplicare {перех.гл.}
French pastry {сущ.} [пищ.] [слож.сл.] pasta sfoglia {ж.р.} [пищ.] [слож.сл.]
thereafter {нареч.} successivamente {нареч.}
to crawl {неперех.гл.} gattonare {неперех.гл.}
clumsy, awkward {прилаг.} goffo {прил. м.р.}
bakery {сущ.} panetteria {ж.р.}
introvert {прилаг.} introverso {прил. м.р.}
never mind [идиом.] non importa [идиом.]
to mould {перех.гл.} plasmare {перех.гл.}
since, as {союз} poiché {союз}
to discriminate {неперех.гл.} discriminare {перех.гл.}
reservation {сущ.} prenotazione {ж.р.}
studs {мн.ч.} [мода и одеж.] borchie {ж.р., мн.ч.} [мода и одеж.]
internship {сущ.} tirocinio {м.р.}
ball {сущ.} gomitolo {м.р.}
simile {сущ.} [литер.] similitudine {ж.р.} [литер.]
metaphor {сущ.} [литер.] metafora {ж.р.} [литер.]
skilled {прилаг.} [бизнес] skillato {прилаг.} [бизнес] [слэнг]
who knows? [разговор.] [идиом.] chissà {нареч.} [разговор.]
showgirl {сущ.} velina {ж.р.} [фам.]
law-abiding {прилаг.} [возвыш.] [слож.сл.] ligio {прилаг.} [возвыш.]
Epiphany {т. ед.ч.} Epifania {ж.р.}